Samiska veckan 2013
– Ubmejen biejvieh 2013

Den 2–10 mars arrangeras den samiska veckan i Umeå. Umeå universitet medverkar bland annat med öppna föreläsningar om forskning kring renskötsel och samiska samhällsomvandlingar, en workshop om urfolkshälsa med forskare från Australien och Sverige och en konsert med elektropopartisten Lovisa Negga.

Det är Såhkie – Umeå sameförening – som arrangerar den fjortonde upplagan av samiska veckan – Ubmejen biejvieh – i början av mars.

Under nio dagar anordnas konserter, föreläsningar, workshops, utställningar och andra aktiviteter med anknytning till samisk kultur i och runtomkring Umeå.

Det mesta händer på Gammlia i Västerbottens museum och i Tráhppie – det samiska kulturhuset på området. Ett fullständigt program finns på samiska veckan.

Umeå universitetet på samiska veckan:

Söndag den 3 mars

Invigning
kl. 13.00, Tráhppie, Gammlia
Vaartoe – Centrum för Samisk forskning vid Umeå universitet delar ut stipendier till två studenter på vardera 10 000 kronor för bästa samiska uppsats eller examensarbete. Stipendiaterna håller en kort presentation.Mer om invigningen

Onsdag den 6 mars

Föreläsningar: Lars Thomasson-symposiet
kl. 10.00–17.00, Västerbottens museum
Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet arrangerar tillsammans med Västerbottens museum och Umeå sameförening en heldag med intressanta forskare och föreläsare. Föreläsningarna är indelade i tre teman: "Samiska samhällsomvandlingar", "Challenges in Indigenous Research – Experiences from Aboriginal Australia, San Botswana and Swedish Sápmi" och "Renskötselns anpassning över tid".

Inleder gör Lars Thomasson, hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet. Moderator är professor Peter Sköld, och arrangemanget organiseras av Per Axelsson och Camilla Sandström. Medverkar gör bland annat Jon Moen.

UR Samtiden kommer att filma hela Lars Thomasson-symposiet.Hela programmet

Föreläsning: Vem berättar vems historia för vem?
kl. 19.00, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek
Bohuslänningen Ernst Manker (1893–1972) räknas som en av våra främsta kännare av den samiska kulturen och var under många år föreståndare för den ”lapska avdelningen” vid Nordiska museet.

Etnologen Eva Silvén, själv verksam vid museet, berättar mer om honom, hans museiarbete och sameforskning.Mer om föreläsningen

Torsdag den 7 mars

Jojk och berättelser
kl. 19.00, Tráhppie, Gammlia
Jojk- och berättelseafton med bland annat medverkande från Vaartoe – Centrum för samisk forskning och University of Botswanas motsvarande centrum för urfolksforskning (Research Centre for San Studies).

Fredag den 8 mars

Workshop: Indigenous Health and health in remote areas
kl. 08.30–12.00, sal C, 9 tr, NUS 1D (Tandläkarhögskolan)
Vaartoe – Centrum för samisk forskning och Arktiskt centrum vid Umeå universitet arrangerar en workshop om urfolkshälsa och hälsa i glesbygd. Deltar gör bland annat forskare från Australien och Sverige, och från Umeå universitet medverkar Lena Nilsson och Per Axelsson.Mer om Indigenous Health and health in remote areas

Konsert: Lovisa Negga
kl. 12.10–12.50, ljusgården, Lärarutbildningshuset, Umeå universitet
Kultur på campus presenterar den fransksamiska elektropopartisten Lovisa Negga, som bland annat släppt en singel på lulesamiska – Miha ja gievrra – i februari 2013.Mer om konserten


Sidansvarig: Michael Nordvall

Utskriftsversion