Samiska veckan 2014 – Ubmejen biejvieh 2014

26 februari till 12 mars arrangeras den samiska veckan i Umeå. Umeå universitet medverkar bland annat med öppna föreläsningar när Centrum för samisk forskning, för andra året i rad, arrangerar det så kallade Lars Thomasson-symposiet.

Det är Såkhie, Umeå Sameförening, som arrangerar den 15:e upplagan av samiska veckan, Ubmejen biejvieh. Med anledning av Umeå2014 består samiska veckan i år av 15 dagar med bland annat musik, dans, konst, föreläsningar och guidade turer bland samevistena på Gammlia. 

Umeå universitets medverkan under samiska veckan består av framförallt av föreläsningar under Lars Thomasson-symposiet, arrangerat av Centrum för samisk forskning, Vaartoe/Cesam. Symposiet som riktar sig till allmänheten kräver ingen föranmälan. 

Föreståndaren för Vaartoe/Cesam, Patrik Lantto, berättar att Samiska veckan är ett viktigt evenemang för att synliggöra olika aspekter av samisk kultur och samiskt samhällsliv, för att skapa diskussion kring centrala frågor för det samiska samhället och fortsätter:

– Samiska veckan är varje år ett centralt inslag i planeringen för Vaartoe/CeSam, där vi både själva deltar aktivt och samtidigt ges möjligheter till nya lärdomar och kulturupplevelser. 

Detta år ingår Lars Thomasson-symposiet som en del av den seminarieserie under kulturhuvudstadsåret som arrangeras av Svenska samernas riksförbund, SSR och genom biträdande föreståndaren vid Vaartoe/CeSam Anna-Lill Ledman

Årets tema för Lars Thomasson-symposiet är Etik i urfolksforskning. Presentatörerna är alla engagerade inom urfolksforskning och kommer från olika delar av världen inom och utanför Sápmi.

Patrik Lantto

Patrik Lantto menar vidare att samisk forskning är en viktig och underutforskad del av svensk och nordisk historia, och för ett nordligt universitet som Umeå är ett starkt fokus på samiska frågor i forskningen ett centralt ansvarsområde. 

– Vaartoe/CeSam fungerar som ett nav i denna inriktning på samisk forskning, som syftar till att skapa mötesplatser och koordinera forskningsinsatser inom området, men bedriver även själv en framgångsrik forskning.

– Som det enda centret för samisk forskning i landet har Vaartoe/CeSam en viktig roll i att belysa samiska frågor.


Gijrradálvvie – årstidsinvigning

Kulturhuvudstadsårets andra årstid, Gijrradálvvie (Vårvinter), invigdes lördag 1 mars på Rådhustorget.

Cleo, Kristin Amparo, Broke ‘n Tipsy, Sofia Jannok, Jörgen Stenberg, Burst, Queens of Norrland, Fatta, Make Equal – alla bidrog de till kvällens program med jojk, performance, samisk sång och norrländsk hiphop. Läs mer om evenemanget