Samiska veckan 2016

Temat för årets samiska vecka Ubmejen biejvieh 5–13 mars – den sjuttonde i ordningen – är Jijtjase gielijne hållat (Att tala med egen röst).

"Ur ett demokratiskt perspektiv är det av största vikt att människor äger arenor att formulera och problematisera sin egen existens, historia och framtid. Att ”skriva” sina egna berättelser och historia, använda sitt hjärtas språk, uttrycka sig konstnärligt och skapa sin egen framtid.
Ubmejen Biejvieh erbjuder en arena för allt detta och mycket därtill."

Michael Lindblad, ordförande i Såhkie (Umeå sameförening) i programbladet.

Universitetsanknutna arrangemang

..där Umeå universitet, i huvudsak genom Cesam/Vaartoe, Arcum och Institutionen för språkstudier, medverkar under samiska veckan. Med reservation för ändringar.

Torsdag 3/3, kl 13.00–Fredag 4/3 kl 12.00: "Vi mår inte så bra". Ett seminarium om psykisk ohälsa i Sápmi

Måndag 7/3, kl 9.00-16.00 "#DigiGiella16", kan de samiska språken erövra mer plats i den digitala världen eller är det bara framtidsdröm?

Tisdag 8/3, kl 09.15–12.00 Seminarium: Endres joiken i vår tid?

Tisdag 8/3, kl 12.00–13.00 Modevisning: Karolina Pokka

Tisdag 8/3, kl 13.15–15.00 Föreläsning: Samer och laestadianismen

Tisdag 8/3, kl 14.00–15.00 Boksläpp: Lexicon Lapponicum

Ondag 9/3–Fredag 11/3, Konferens: Aktasne – Together. New concepts, theories and methodologies on Saami studies
(inleds onsdag kl 09.00–17.15 med Lars Thomasson-symposiet 2016)

Torsdag 10/3, kl 12.10–13.00: Kultur på Campus presenterar: Marja Helena Fjellheim Mortensson

Hela programmet under samiska veckan 5–13 mars 2016


Aktuellt

Umeå universitet del av Samiska veckan

Patrik LanttoPatrik Lantto, professor och föreståndare, Centrum för samisk forskning, Cesam/ Vaartoe, Umeå universitet, berättar om universitetets samarbeten och delaktighet under en vecka full av musik och möten, konst och kultur, diskussion och debatt. Läs intervjun


Vaartoe/Cesams vetenskapliga pris 2016 till Christina Allard

Christina AllardChristina Allard, som i sitt arbete länkar nordisk urfolksrätt till en internationell kontext, är verksam som universitetslektor vid Luleå tekniska universitet i ämnet rättsvetenskap. Läs hela nyheten

Samiska veckan

www.samiskaveckan.se