UR Samtiden spelar in föreläsningar

Den 5 mars arrangerade Umeå universitet och SLU i Umeå "Samhällets utmaningar". UR Samtiden fanns plats och filmade för Kunskapskanalen. Nu finns alla föreläsningar tillgängliga på webben.

FÖRELÄSNINGAR OM SAMHÄLLETS UTMANINGAR

Samhället står inför stora utmaningar. Global uppvärmning, ohälsa och demografiska förändringar, brist på naturresurser, vatten och energi är några av de frågor som uppmärksammats. För att vi ska kunna anta dessa utmaningar krävs handlingar baserade på kunskap. Lyssna på intressanta föreläsningar om några av de viktiga utmaningar som vårt samhälle står inför.

Torsdag 5 mars kl 12.00–16.00, 2015

SLU i Umeå. Aulan: P-O Bäckströms sal.

12.00 Välkommen
Sverker Olofsson, moderator.

12.05 Klimatförändringarnas effekter på Östersjön
Agneta Andersson. Professor i pelagial ekologi. Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet.

Se hela föreläsningen i UR Samtiden

12.30 Erfarenheter av skogsbranden i Västmanland
Anders Granström. Universitetslektor, brandekologi. Skogens ekologi och skötsel, SLU

Se hela föreläsningen i UR Samtiden

12.55 Få mer för pengarna - skydda även unga skogar
Lena Gustafsson. Professor i naturvårdsbiologi. Ekologi, SLU.

Se hela föreläsningen i UR Samtiden

13.20 Rehabilitering och skogsproduktion. Hur går det ihop?
Ann Dolling. Universitetslektor, skog och hälsa. Skogens ekologi och skötsel, SLU.
Eva-Maria Nordström. Forskare, skoglig planering. Skoglig resurshushållning, SLU.

Se hela föreläsningen i UR Samtiden

13.45 Skogen som integrationsarena
Ann Dolling. Universitetslektor, skog och hälsa. Skogens ekologi och skötsel, SLU.

Se hela föreläsningen i UR Samtiden

14.10 Paus och kaffe

14.40 Den åldrande befolkningens många ansikten
Gunnar Malmberg. Professor i kulturgeografi. Kulturgeografi, Umeå universitet.

Se hela föreläsningen i UR Samtiden

15.05 Hur påverkar klimatförändringar vår hälsa?
Joacim Rocklöv. Docent i epidemiologi. Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet

Se hela föreläsningen i UR Samtiden

15.30 Svininfluensapandemin – vad lärde vi oss?
Britta Lundgren. Professor i etnologi. Kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Se hela föreläsningen i UR Samtiden

15.55 Avslutande reflektioner
Sverker Olofsson, moderator

Arrangörer: Umeå universitet och SLU i Umeå.


Relaterad information

UR SamtidenKunskapskanalenSLU