HeadlineImage

Populärvetenskap på Världsmiljödagen

På tisdag den 5 juni håller universitetets forskare korta, populärvetenskapliga föreläsningar om hur kommande klimatförändringar kan påverka oss framöver. Arrangör är Umeå universitets nätverk för klimatforskning (KLUM). Alla intresserade är välkomna!

Lokal: Hörsal D, Lindellhallen, Umeå universitet
Kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs.

Program:

9.00–9.15 Inledning

9.15–9.30 Anpassningspolitik i olika europeiska länder
Carina Keskitalo, Geografi och ekonomisk historia

9.30–9.45 Människors och djurs hälsa i ett förändrat landskap
Birgitta Evengård, Klinisk mikrobiologi

9.45–10.00 En effektiv klimatpolitik
Runar Brännlund, Handelshögskolan & Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)

10.00–10.15 Klimatextremer och hälsa i Afrika – ett saknat kapitel
Joacim Rocklöv, Folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa

10.15–10.30 Säker dricksvattenproduktion i ett förändrat klimat
Andreas Tornevi, Folkhälsa och klinisk medicin, Yrkesmedicin

10.30–11.00 Fika finns till försäljning kafét i Lindellhallen.

11.00–11.15 Turism och klimatförändringar i norr – sanning och konsekvens
Linda Lundmark, Geografi och ekonomisk historia

11.15–11.30 Ett nordligt nav för hållbar stadsutveckling
Albert Edman, Umeå kommun

11.30–11.45 Från ekonomiskt till hållbart – från exploatering till samexistens
Karl Johan Bonnedahl, Institutet för hållbarhet och företagsetik, Handelshögskolan

11.45–12.00 Understanding the global economic effects of Climate Change
Kelly de Bruin, Handelshögskolan & Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)

12.00–12.15 Hälsosam teknik för grön tillväxt
Åsa Holmner Rocklöv, Västerbottens läns landsting

12.15–12.30 Frågor, diskussion, avrundning


Kontaktpersoner

Annika Nordlund
institutionen för psykologi & TRUM
Tel: 090-786 7830

Maria Nilsson
institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/ epidemiologi och global hälsa
Tel: 090-785 1328

Christofer Åström
institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/ yrkesmedicin
Tel: 090-785 0874