Arktiskt seminarium 21 oktober 2017

När Hans Majestät Konungen, Carl XVI Gustaf, firade sin 70-årsdag 2016 uppvaktade Umeå universitet honom med en gåva – ett vetenskapligt seminarium. Temat är Arktis – en högaktuell global angelägenhet – mycket på grund av de klimatförändringar som i dag är ett stort hot mot hela världens framtid.

I dag är det varmare på jorden än det har varit på tusen år och allra snabbast ökar värmen i Arktis. Orsakerna härrör till stor del till de koldioxidutsläpp vi människor ligger bakom och konsekvenserna är förödande. Grönlandsisen smälter explosionsartat, havsnivåerna stiger, havsförsurningen ökar och naturkatastroferna tenderar att bli fler och allt mer förödande.

Seminariet lyfter fram den naturvetenskapliga forskningen vid Umeå universitet med fokus på klimatförändringar, där en stor del är knuten till Abisko naturvetenskapliga station och Climate Impacts Research Centre (CIRC), etablerat av Umeå universitet.

Läs hela artikeln

Program

Tid: lördag 21 oktober, 14.00–15.00
Plats: Humanisthuset, hörsal G
Moderator: Dieter Müller, professor och vicerektor vid Umeå universitet

Seminariet hålls på engelska.

14.00  Välkomstal

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet

14.05  Setting Arctic Environmental Change in a Global Context 

John Anderson, professor vid Loughborough University i England, gästprofessor vid Umeå universitet, och innehavare av H. M. Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2017–18 vid Umeå universitet

14.30  Cryoecology: How Arctic Ecosystems Matter for Our Changing Climate

Ellen Dorrepaal, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

14.45  Worming of the Arctic

Jonatan Klaminder, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

15.00  Avslutning

Läs mer om seminariets innehåll


Setting Arctic Environmental Change in a Global Context

John Anderson, miljöprofessor vid Umeå universitet.John Anderson

The Arctic is changing rapidly under pressure from increasing temperatures and other stressors, such as atmospheric pollution. It is therefore necessary to take a more holistic perspective of recent change and also see the Arctic in its global context. I will illustrate some of the key processes by reference to our work in south-west Greenland and their relevance for understanding future changes.

Read more

Cryoecology: how arctic ecosystems matter for our changing climate

Ellen Dorrepaal, Umeå universitet.Ellen Dorrepaal

Arctic tundra are the coldest ecosystems of our planet and have long acted as cooling elements for our climate. In this lecture, I will explain how interactions among plants and between plants and soil-microbes regulate the responses of treeline and permafrost ecosystems to climate change and thus their feedback to our climate.

Read more

Worming of the Arctic

Jonatan Klaminder, Umeå universitet.Jonatan Klaminder

Did you learn that earthworms are positive for the environment? If so, you are not alone. In this presentation, I will explain why Earthworms released from anthropogenic sources may pose a potent threat to the most protected arctic environments in Northern Europe.

Read more