Till umu.se

Aktuella konferenser vid Umeå universitet

November 2017

22 november–23 november

ECOCHANGE: Food Web Efficiency in future climate conditions - integrating biodiversity, production and dynamics

Konferens A conference which summarized the latest research findings of climate change effects on the ecology and chemistry in the Baltic Sea, pinpointing important messages to stakeholders and decision makers in countries around the Baltic

27 november–28 november

Stresskonferens 2017

Konferens STRESSKONFERENS 2017 - TEMA: Kognition, sömn och samverkan med arbetsgivare

27 november–28 november

Stresskonferens 2017 på tema: Kognition, sömn och samverkan med arbetsgivare

Konferens Stresskonferensen i Umeå, på temat Kognition, sömn och samverkan med arbetsgivare, riktar sig till personer som arbetar med behandling/rehabilitering vid utmattningssyndrom och till de som arbetar med insatser för ökad arbetsåtergång, till exempel hälso- och sjukvårdspersonal, företagshälsovård, HR, forskare och politiker.

29 november kl 09.00–17.00

Inför liv eller död - Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg

Konferens I samband med det första firandet av den samiska flaggdagen till minne av Elsa Laula Renbergs fördelsedag arrangerar SKOGH, tillsammans med Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå centrum för genusstudier och Såhkie - Umeå sameförening, en konferensdag på Kvinnohistoriskt museum i Umeå.


December 2017

5 december kl 08.45–16.30

Konferensen Idrott & astma

Konferens Konferensen Idrott & astma vände sig till sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med (elit)idrottare med luftrörsbesvär, Idrottslärare, Idrottsfysiologer samt tränare med basala kunskaper om sjukdomslära/astma.

6 december kl 09.00–16.30

Vaartoe-symposiet

Konferens För tredje året i rad bjuder Vaartoe in affilerade forskare till ett symposium om samisk forskning.

8 december kl 08.30–12.45

Lilla Nobeldagen

Konferens En förmiddagskonferens på temat Jämlika Hälsan som uppmärksammar forskning vid institutionerna för Samhällsmedicin och rehabilitering, Epidemiologi och global hälsa samt Omvårdnad. Gratis. Alla är välkomna.

12 december kl 09.00–17.00

Symposium om åldrande- och äldreforskning vid Umeå universitet

Konferens På många håll på Umeå universitet bedrivs idag en omfattande och livaktig forskning om åldrande och äldre. I syfte att öka kunskapen om denna forskning och för att skapa ett nätverk av forskare, vill CEDAR bjuda in forskare verksamma inom detta område till att medverka vid ett heldagssymposium. Anmälan senast 10 november


Januari 2018

11 januari


Februari 2018

15 februari kl 12.00–18.00

Öppet forskarmöte Medicinska fakulteten

Konferens Vi upprepar det framgångsrika Forskarmötet från i fjol! Mer information följer.


Maj 2018

17 maj kl 09.00–16.00

DIGSUM-dagen 2018

Konferens


Evenemangskalender

Sök evenemang