Aktuella konferenser vid Umeå universitet

December 2017

5 december kl 08.45–16.30

Konferensen Idrott & astma

Konferens Konferensen Idrott & astma vände sig till sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med (elit)idrottare med luftrörsbesvär, Idrottslärare, Idrottsfysiologer samt tränare med basala kunskaper om sjukdomslära/astma.

6 december kl 09.30–16.00

Emissioner av miljöföroreningar från små avlopp

Konferens Mellan 2013-2017 pågick forskningsprojektet RedMic, ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. Projektet bjuder nu in till en slutkonferens.

8 december kl 08.30–12.45

Lilla Nobeldagen

Konferens En förmiddagskonferens på temat Jämlika Hälsan som uppmärksammar forskning vid institutionerna för Samhällsmedicin och rehabilitering, Epidemiologi och global hälsa samt Omvårdnad. Gratis. Alla är välkomna.

9 december kl 09.00–14.00

International Symposium on Cryo-EM – past and future challenges

Konferens Celebrating the Nobel Prize in Chemistry 2017 at the Arrhenius Laboratory, Stockholm University, December 9, 2017

12 december kl 09.00–17.00

Symposium om åldrande- och äldreforskning vid Umeå universitet

Konferens På många håll på Umeå universitet bedrivs idag en omfattande och livaktig forskning om åldrande och äldre. I syfte att öka kunskapen om denna forskning och för att skapa ett nätverk av forskare, vill CEDAR bjuda in forskare verksamma inom detta område till att medverka vid ett heldagssymposium. Anmälan senast 10 november

15 december–16 december

Reconciliation

Konferens Symposium vid Umeå universitet på temat försoning.


Evenemangskalender

Sök evenemang