Till umu.se

Aktuella konferenser vid Umeå universitet

Mars 2018

22 mars kl 08.45–14.30

Psykiatrispecialistsjuksköterskors magisterarbeten

Konferens Presentationer av sjuksköterskors Magisterarbeten på avancerad nivå, med inriktning mot Psykiatri, Ambulans, Intensivvård och Operation vid institutionen för omvårdnad. Det går bra att delta vid enstaka presentationer. Moderatorer professor Gunilla Strandberg och docent Ulf Isaksson.


April 2018

19 april kl 09.30–16.00

Regionala cancerdagen

Konferens Regionala cancerdagen arrangeras av RCC norr med syfte att utveckla regionens cancervård och forskning. Föredrag om standardiserade vårdförlopp, ärftlig cancer, cancerrehabilitering, kvalitetsregister m.m. Patientrepresentanter, processledare och den nationella cancersamordnaren medverkar. Dagen hålls på svenska.

20 april kl 08.00–15.00

Cancer Research Day 2018

Konferens The Cancer Research Day is organized by RCC and the Medical faculty. The research day include presentations from leading researchers within different research areas, spanning multilevel molecular analysis, proteogenomics, somatic mutations, biomarkers and PET/MR. At the poster session, all participants have an opportunity to present their work.

25 april kl 09.30–16.00

Social Innovation i Norr

Konferens Välkommen till en konferens om social innovation i Norrbotten och Västerbotten! Här du får möjlighet att utbyta erfarenheter och lära dig mer om nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Konferensen vänder sig till alla intresserade inom civilsamhälle, myndigheter, akademi och näringsliv.

25 april kl 09.30–16.00

Social Innovation i Norr

Konferens Välkommen till en konferens om social innovation i Norrbotten och Västerbotten! Här du får chans att utbyta erfarenheter och lära dig mer om nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.Konferensen vänder sig till alla intresserade inom civilsamhälle, myndigheter, akademi och näringsliv.


Maj 2018

17 maj kl 09.00–16.00

DIGSUM-dagen 2018

Konferens

23 maj–25 maj

Nationell studievägledarkonferens vid Umeå universitet

Konferens Årets nationella studievägledarkonferens fokuserar på globala såväl som lokala perspektiv inom studie- och karriärvägledning. Internationella, nationella och lokala föreläsare bidrar till ökad kunskap om normer, villkor, mångfald, tekniska förutsättningar, arbetsmarknadens utveckling med mer.

30 maj–31 maj

How to 3d-print a wooden home

Konferens Join us to explore innovation in housing through new ideas, tools and materials. Do it in an international and cross-disciplinary setting. Be inspired by leading thinkers and makers and interact with peers from research and industry as we strengthen our cluster around large-scale biobased additive and digital manufacturing.

30 maj–31 maj

Umeå Cell Biology Symposium 2018

Konferens The first interdisciplinary Umeå Cell Biology Symposium


Juni 2018

7 juni kl 09.00–16.00

New Frontiers in Neuroscience and Imaging

Konferens Ett möte med fokus på neurovetenskap och imaging. Här får du lyssna till Wolfgang Baumeister, Gian Michele Ratto, Aurelien Roux, Michael Schöll, Jonathan Hyam, Francesca Cordeiro och Wolfgang Dexler. Tid för WCMM poster-mingel och interaktion. Anmälan krävs, men det kostar ingenting.


Juli 2018

3 juli–8 juli

PME 42, the 42nd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education

Konferens I juli 2018 arrangerar UFM en stor internationell konferens i Umeå; PME 42, the 42nd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education.


September 2018

20 september kl 11.30–16.30

Institutionsdag

Konferens Samtliga anställda och anknutna inbjuds till Institutionsdag 2018. Program ännu ej fastställt. Har du förslag på tema/programpunkter är du välkommen att mejla detta till helena.harding@umu.se.


Evenemangskalender

Sök evenemang