Till umu.se

900 miljarder skäl att uppskatta invandring

Publikt kalendarium

Evenemangstyp: Kurs/utbildning

Oktober 2017

4 september–1 december

4 september–3 november

Brottsutredning för civilanställda

Kurs/utbildning På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet kursen "Brottsutredning för civilanställda".

2 oktober–23 oktober

Excel - Grundkurs

Kurs/utbildning Information om kursen finns på vår webbplats i Aurora.

16 oktober–1 november

Förvaltningsrätt - tillståndshandläggare

Kurs/utbildning Kursen ges i samverkan med Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna kunna tillämpa grundläggande juridisk metod.

17 oktober–14 november

ACT - att hantera stress och främja hälsa

Kurs/utbildning Baserat på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ACT får du möjlighet att lära dig strategier för att hantera stress och oro. Du bjuds på frukt och kaffe eller te.

19 oktober kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

19 oktober kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

19 oktober kl 14.00–15.00

PubMed på en timme

Kurs/utbildning En kort kurs för dig som behöver en snabb introduktion i världens största medicinska litteraturdatabas.

20 oktober kl 08.30–16.00

Handledning i högre utbildning

Kurs/utbildning Dag 4

20 oktober kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

21 oktober kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

22 oktober kl 13.00–13.45

Söndagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

24 oktober kl 09.00–11.30

Student Generated Content

Kurs/utbildning This workshop explains, justifies and exemplifies real life examples of Student generated content.

24 oktober kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

25 oktober kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

25 oktober kl 13.00–15.00

Fokus Grundkurs

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i Umeå universitets beslutsstödssystem Fokus.

26 oktober kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

27 oktober kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

28 oktober kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

29 oktober kl 13.00–13.45

Söndagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

30 oktober kl 08.30–16.00

Pedagogiskt ledarskap

Kurs/utbildning Dag 4

31 oktober kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 1

31 oktober kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

31 oktober kl 12.10–12.50

IKT-lunch: Virtual reality i undervisning

Kurs/utbildning Under denna lunchträff visar Humlab några exempel på hur tekniken använts i vår undervisning och öppnar för en diskussion om vilka pedagogiska möjligheter som kommer med tekniken.

31 oktober–21 november

Våga tala kurs

Kurs/utbildning För dig som vill hitta strategier för att minska din talrädsla och vill träna på att tala inför andra. Max 14 deltagare. Antal träffar: 4 Tisdagar 16.00 – 18.30 med start den 31/10 (7/11; 14/11; 21/11) samt ett enskilt samtal inför start.


November 2017

1 november kl 08.00–08.50

ICT breakfast: Interactive lectures & seminars: enhancing classroom interaction with web-based response systems

Kurs/utbildning Interactive online audience response tools can help tutors to enhance communication in the classroom thereby increasing attention, interest, preparation, and retention of class materials by the students. This is a hands-on interactive workshop where tutors will see and experience available interactive tools.

1 november kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 2

1 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

2 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

3 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

4 november kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

5 november kl 13.00–13.45

Söndagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

6 november–27 november

Excel - Fortsättningskurs

Kurs/utbildning Information om kursen finns på vår webbplats i Aurora.

6 november kl 13.00–16.00

Outlook - Tips och trix

Kurs/utbildning Information om kursen och hur du anmäler dig finns på vår webbplats i Aurora.

7 november kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 4

7 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

7 november kl 12.10–12.50

IKT-lunch: Digital salstentor

Kurs/utbildning Humlab planerar att genomföra ett pilotprojekt under våren med digitala salstentor som examinationsform. Under denna lunchträff samlar vi intresserade lärare och diskuterar möjliga upplägg och utmaningar med den digitala salstentan.

7 november–9 november

RP17:2

Kurs/utbildning

7 november–9 november

RP16:1

Kurs/utbildning

8 november kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 5

8 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

8 november kl 13.00–16.00

Utbildning i InfoGlue – webbproducent

Kurs/utbildning Välkommen på utbildning i webbpublicerigssystemet InfoGlue för rollen webbproducent!

8 november kl 13.00–14.30

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. In English.

9 november kl 08.30–16.00

Handledning i högre utbildning

Kurs/utbildning Dag 5

9 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

9 november kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

10 november kl 08.30–16.00

Handledning i högre utbildning

Kurs/utbildning Dag 6

10 november–20 november

Excel - Pivottabeller

Kurs/utbildning Information om kursen och hur du anmäler dig finns på vår webbplats i Aurora.

10 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

11 november kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

12 november kl 13.00–13.45

Söndagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

13 november kl 09.00–12.00

Grundläggande brandskyddsutbildning

Kurs/utbildning Varje institution/enhet utser en kontaktperson som bokar utbildningarna. Utbildningen kostar 595 kr per person och kostnaden debiteras institutionen. Utbildningsanordnaren Aptum kan även ge kursen för ett en hel enhet eller grupp. Läs mer på Aurora.

14 november kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 3

14 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

14 november kl 12.10–12.50

IKT-lunch: Att använda bilder & filmer i undervisning

Kurs/utbildning Under denna lunch delar vi erfarenheter av hur vi hanterar dessa frågor i vår undervisning. Vilka resurser för gratis bilder och filmer använder du som lärare? Vilka utmaningar utgör upphovsrätt och regelverk för din undervisningssituation? Hur hanterar vi studenters användande av bilder och filmer?

14 november–16 november

RP16:2

Kurs/utbildning

14 november–16 november

RP17:1

Kurs/utbildning

15 november kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 4

15 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

16 november kl 08.30–16.00

Pedagogiskt ledarskap

Kurs/utbildning Dag 5

16 november kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

16 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

16 november kl 13.00–14.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

17 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

18 november kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

19 november kl 13.00–13.45

Söndagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

20 november kl 08.30–16.00

Ny som lärare

Kurs/utbildning Dag 1

21 november kl 08.30–16.00

Ny som lärare

Kurs/utbildning Dag 2

21 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

21 november–22 november

RP15:4

Kurs/utbildning

21 november–23 november

RP16:5

Kurs/utbildning

21 november–23 november

RP16:3

Kurs/utbildning

21 november kl 13.00–15.30

Fokus - Avancerad kurs

Kurs/utbildning Avancerad kurs i beslutsstödssystemet Fokus. Medtag egen dator!

22 november kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 5

22 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

23 november kl 08.30–16.00

Ämnesdidaktisk fördjupningskurs

Kurs/utbildning Dag 3

23 november kl 09.00–12.00

Grundläggande brandskyddsutbildning

Kurs/utbildning Varje institution/enhet utser en kontaktperson som bokar utbildningarna. Utbildningen kostar 595 kr per person och kostnaden debiteras institutionen. Utbildningsanordnaren Aptum kan även ge kursen för ett en hel enhet eller grupp. Läs mer på Aurora.

23 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

24 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

25 november kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

26 november kl 13.00–13.45

Söndagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

27 november–11 december

Excel - Power pivot och Power BI

Kurs/utbildning Information om kursen och hur du anmäler dig finns på vår webbplats i Aurora.

28 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

28 november–29 november

RP15:2

Kurs/utbildning Deltagarnas närmaste chef och huvudmannens representant bjuds in till Rundabordskonferens.

28 november–30 november

RP17:3-4

Kurs/utbildning

28 november–30 november

RP16:4

Kurs/utbildning

28 november–29 november

RP15:3

Kurs/utbildning

28 november–30 november

RP17:7-8

Kurs/utbildning Deltagarnas närmaste chef och huvudmannens representant bjuds in till denna träff.

28 november kl 14.00–15.00

PubMed på en timme

Kurs/utbildning En kort kurs för dig som behöver en snabb introduktion i världens största medicinska litteraturdatabas.

29 november kl 08.30–16.00

Ny som lärare

Kurs/utbildning Dag 3

29 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

29 november kl 13.00–16.00

Utbildning i InfoGlue – webbansvarig

Kurs/utbildning Välkommen på utbildning i webbpublicerigssystemet InfoGlue för rollen webbansvarig!

30 november kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 6

30 november kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

30 november kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

30 november kl 13.00–15.00

PubMed på två timmar

Kurs/utbildning Kursen ger en djupare inblick i PubMeds struktur och funktioner. Vi visar möjligheter och verktyg att göra din sökning mer tidseffektiv. Du förutsätts förbereda dina egna sökord inför kursen.


December 2017

1 december kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

2 december kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

3 december kl 13.00–13.45

Söndagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

4 december–11 december

Excel - Diagram

Kurs/utbildning Information om kursen finns på vår webbplats i Aurora.

4 december–6 december

RP16:6-7

Kurs/utbildning

5 december kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

5 december–7 december

RP17:9-11

Kurs/utbildning Deltagarnas närmaste chef och huvudmannens representant bjuds in till denna träff.

5 december–7 december

RP17:5-6

Kurs/utbildning Deltagarnas närmaste chef och huvudmannens representant bjuds in till denna träff.

5 december kl 14.00–15.00

Databaser inom evidensbaserad medicin

Kurs/utbildning Att använda bästa tillgängliga vetenskapliga underlag när det gäller beslut om behandling av enskilda patienter - är grunden i EBM. Här lär du dig att söka systematiska översikter m.fl. EBM-material, du får en inblick i begreppet EBM samt struktur och innehåll för databaserna Cochrane Library, PubMed Clinical queries och Best Practice.

6 december kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 6

6 december kl 08.30–10.00

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

6 december kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

7 december kl 08.30–16.00

Pedagogiskt ledarskap

Kurs/utbildning Dag 6

7 december kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

7 december kl 09.00–12.00

Excel - Fördjupad formelhantering

Kurs/utbildning Information om kursen finns på vår webbplats i Aurora.

7 december kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

8 december kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

9 december kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

10 december kl 13.00–13.45

Söndagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

11 december kl 14.00–15.00

CINAHL på en timme

Kurs/utbildning En kort kurs för dig som behöver en introduktion i CINAHL, databasen med fokus på omvårdnad.

12 december kl 08.30–16.00

Ny som lärare

Kurs/utbildning Dag 4

12 december kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

12 december kl 12.10–12.50

IKT-lunch: UmU Play

Kurs/utbildning IKT-coach Satish Patel presenterar det nyligen lanserade plattformen UmU Play. Vilka nya möjligheter erbjuder denna tjänst dig som lärare och forskare, och hur kommer man igång på bästa sätt?

12 december–13 december

RP15:1

Kurs/utbildning Deltagarnas närmaste chef och huvudmannens representant bjuds in till Rundabordskonferens.

12 december–13 december

RP15:5-6

Kurs/utbildning

12 december–13 december

FFR17

Kurs/utbildning

13 december kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

14 december kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 7

14 december kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

14 december kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

14 december kl 14.00–15.00

Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter

Kurs/utbildning Att ta reda de mest citerade tidskrifterna inom ett ämnesområde, tidskrifternas ranking och impact factor är av stor betydelse. Här får du en inblick i två resurser som används för detta syfte.

15 december kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 8

15 december kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

15 december kl 14.00–15.00

Referenshanteringsprogram - en jämförelse

Kurs/utbildning En jämförelse mellan programmen EndNote, EndNote Online, Mendeley och Zotero.

16 december kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

17 december kl 13.00–13.45

Söndagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)


Januari 2018

17 januari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 1

18 januari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 2

30 januari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 3

31 januari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 4

31 januari–1 februari

FFF17

Kurs/utbildning


Februari 2018

1 februari kl 08.30–16.00

Didaktik för universitetslärare

Kurs/utbildning Dag 1

2 februari kl 08.30–16.00

Didaktik för universitetslärare

Kurs/utbildning Dag 2

12 februari kl 08.30–16.00

Ämnesdidaktisk fördjupningskurs

Kurs/utbildning Dag 4

13 februari kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 1

14 februari kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 2

15 februari kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 3

16 februari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 5

20 februari kl 08.30–16.00

Didaktik för universitetslärare

Kurs/utbildning Dag 3

22 februari kl 08.30–16.00

PBL & Casemetodik

Kurs/utbildning Dag 1

27 februari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 6


Mars 2018

6 mars kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 7

7 mars kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 8

12 mars kl 08.30–16.00

PBL & Casemetodik

Kurs/utbildning Dag 2

13 mars kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 4

13 mars–14 mars

FFR17

Kurs/utbildning

14 mars kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 5

16 mars kl 08.30–16.00

Didaktik för universitetslärare

Kurs/utbildning Dag 4

21 mars kl 08.30–16.00

Lärande på högskolan

Kurs/utbildning Dag 1

21 mars–22 mars

FFF17

Kurs/utbildning

22 mars kl 08.30–16.00

Lärande på högskolan

Kurs/utbildning Dag 2

26 mars kl 08.30–16.00

PBL & Casemetodik

Kurs/utbildning Dag 3


April 2018

9 april kl 08.30–16.00

Didaktik för universitetslärare

Kurs/utbildning Dag 5

10 april kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 6

11 april kl 08.30–16.00

Lärande på högskolan

Kurs/utbildning Dag 3

12 april kl 08.30–16.00

Lärande på högskolan

Kurs/utbildning Dag 4

13 april kl 08.30–16.00

Ämnesdidaktisk fördjupningskurs

Kurs/utbildning Dag 5

17 april kl 08.30–16.00

PBL & Casemetodik

Kurs/utbildning Dag 4