Till umu.se

900 miljarder skäl att uppskatta invandring

Publikt kalendarium

Evenemangstyp: Föreläsning

Oktober 2017

17 oktober kl 12.15–13.00

Hitta den akademiska stilen i ditt skrivande

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du hittar den akademiska stilen i din text.

18 oktober kl 12.15–13.00

The Importance of Structure in an Academic Text

Föreläsning The traditional academic paper includes the following sections: Abstract, Introduction, Methodology, Results, Discussion, Conclusion, Works Cited. Different departments may have different requirements, so it is always best to check with your department. This lecture covers what is typically included in each section of the paper.

19 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Mitt på ljusa natten – representation av Sápmi i svenska o franska tidningsartiklar om TV-serien Midnattssol

Föreläsning Florence Sisask, Institutionen för språkstudier, håller populärvetenskaplig föreläsning på Kafé Station.

19 oktober kl 12.15–13.00

Redigera din text och hitta den röda tråden

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du kan bli bättre på att redigera din egen text.

20 oktober kl 11.00–11.30

Invigning av utställning

Föreläsning Invigning av utställning I samband med invigningen håller pristagare Virginia Langum ett föredrag: Reading and health.

20 oktober kl 12.15–13.00

How to Write an Effective Paragraph

Föreläsning Effective paragraphs help you to communicate your information and understanding of a topic in your text to the reader. Paragraphs are blocks that build your paper and without them, there is chaos in a text. This lecture explains what makes a paragraph good and shows you how to develop a good paragraph.

21 oktober kl 09.00–09.20

Har vi koll på KOL?

Föreläsning Har vi koll på KOL? Professor Karin Wadell vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering forskar om KOL.

21 oktober kl 09.00–09.20

Från fallandesot och fördomar till familjebildning

Föreläsning Från fallandesot och fördomar till familjebildning Professor Torbjörn Tomson vid Karolinska Institutet forskar om epilepsi, med särskild inriktning på läkemedel och graviditet

21 oktober kl 09.00–09.20

Econometrics and data science

Föreläsning Econometrics and data science Professor Giovanni Forchini vid Handelshögskolan vid Umeå universitet forskar om inom statistik och ekonometri, där han använder matematik för att studera egenskaperna hos olika ekonometriska och statistiska verktyg.

21 oktober kl 09.00–09.20

Kvalitet i högre utbildning – Vad är det?

Föreläsning Kvalitet i högre utbildning – Vad är det? Professor Christina Segerholm vid Pedagogiska institutionen forskar om hur utbildning styrs och inte minst hur utbildningen påverkas av olika system för utvärdering och kvalitetssäkring.

21 oktober kl 09.00–09.20

Undervisning, lärande och intresse för naturvetenskap – Lärares utmaningar

Föreläsning Undervisning, lärande och intresse för naturvetenskap – Lärares utmaningar Professor Christina Ottander vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik forskar om vilken lärarkunskap som behövs för att utveckla och stödja elever i liknande undervisningsformer

21 oktober kl 09.00–09.20

Varför mat smakar bättre när vi är hungriga

Föreläsning Varför mat smakar bättre när vi är hungriga Professor Mattias Alenius vid Institutionen för molekylärbiologi studerar varför hungerkänslor gör att mat luktar bättre.

21 oktober kl 09.30–09.50

Obesity related mortality in the U.S. and Sweden: A study in contrasts

Föreläsning Obesity related mortality in the U.S. and Sweden: A study in contrasts Dr. Paul Jenkins från Bassett Healthcare är en internationellt framstående amerikansk statistiker med fokus på folkhälsa.

21 oktober kl 09.30–09.50

Högtryck i lungan – Pah, trycket du inte kände till!

Föreläsning Högtryck i lungan – Pah, trycket du inte kände till! Professor Stefan Söderberg vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin forskar om hjärt- och kärlsjukdom och vilka faktorer som ökar risken att drabbas av ohälsa över tid.

21 oktober kl 09.30–09.50

Is history a social science?

Föreläsning Is history a social science? Professor Marco H.D. van Leeuwen vid Universiteit Utrecht forskar om olika aspekter av social ojämlikhet samt hur samhällets institutioner påverkar utvecklingen och effekten av ojämlikhet.

21 oktober kl 09.30–09.50

Why don’t we save the earth?

Föreläsning Why don’t we save the earth? Professor Malcolm Fairbrother vid Sociologiska institutionen forskar om miljöattityder, social tillit och globalisering.

21 oktober kl 09.30–09.50

Channeling bacterial stress responsiveness to our advantage

Föreläsning Channeling bacterial stress responsiveness to our advantage Professor Matthew Francis vid Institutionen för molekylärbiologi forskar om bakteriers fysiologi och sjukdomsframkallande egenskaper.

21 oktober kl 09.30–09.50

Metabolizing data

Föreläsning Metabolizing data Professor Gary Siuzdak vid the Scripps Research Institute är en pionjär inom masspektrometriteknologi och har under de senaste 15 åren gått i bräschen för masspektrometribaserad metabolomik.

21 oktober kl 10.00–10.20

Rehabilitera mera – men sen då?

Föreläsning Rehabilitera mera – men sen då? Professor Britt-Marie Stålnacke vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering forskar om rehabilitering.

21 oktober kl 10.00–10.20

CRISPR-Cas9 – A revolutionizing gene editing technology for all life sciences

Föreläsning CRISPR-Cas9 – A revolutionizing gene editing technology for all life sciences Professor Emmanuelle Charpentier vid Max Planck Institute for Infection Biology studerar bakteriers infektionsmekanismer och hur de regleras.

21 oktober kl 10.00–10.20

Medarbetares välbefinnande i entreprenöriella företag

Föreläsning Medarbetares välbefinnande i entreprenöriella företag Professor Jim Andersén vid Handelshögskolan vid Umeå universitet forskar om hur företag kan skapa och framförallt bibehålla hög lönsamhet över tid.

21 oktober kl 10.00–10.20

Vad händer med arbetskraften när företaget läggs ned?

Föreläsning Vad händer med arbetskraften när företaget läggs ned? Professor Rikard Eriksson vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia forskar om varför geografiska skillnader i sysselsättning och inkomster tenderar att vara beständiga, och varför vissa regioner lyckas motstå och anpassa sig till ekonomiska kriser bättre än andra.

21 oktober kl 10.00–10.20

Hur kan forskning komma till nytta?

Föreläsning Hur kan forskning komma till nytta? Björn O. Nilsson, VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, har visat stort engagemang i att stärka samverkan mellan universitet, näringsliv och andra samhällsaktörer

21 oktober kl 10.00–10.20

Från framtidens gifter till framtidens lösningar

Föreläsning Från framtidens gifter till framtidens lösningar Patrik Andersson vid Kemiska institutionen tar i sin forskning fram nya metoder för att både hitta och byta ut de mest skadliga ämnena i samhället.

21 oktober kl 10.40–11.00

Hjärtinfarkt och stroke – Hur förebygga komplikationer?

Föreläsning Hjärtinfarkt och stroke – Hur förebygga komplikationer? Professor Thomas Mooe vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin forskar om hjärtinfarkt och stroke.

21 oktober kl 10.40–11.00

Tät med e-hälsa – Om inkontinens

Föreläsning Tät med e-hälsa – Om inkontinens Eva Samuelsson vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin forskar om inkontinens.

21 oktober kl 10.40–11.00

Declaring war on problems: A call to rein in the concept

Föreläsning Declaring war on problems: A call to rein in the concept Professor emerita Carol Bacchi vid University of Adelaide forskar om problemskapande i policy.

21 oktober kl 10.40–11.00

Vilket samhällsansvar tar vinstmaximerande företag?

Föreläsning Vilket samhällsansvar tar vinstmaximerande företag? Docent Tommy Lundgren vid Handelshögskolan vid Umeå universitet forskar bland annat om förståelse för hur miljö- och klimatpolicy påverkar företagens ekonomiska och miljömässiga prestanda.

21 oktober kl 10.40–11.00

Nanofysik och energiförsörjning – Hur hänger det ihop?

Föreläsning Nanofysik och energiförsörjning – Hur hänger det ihop? Professor Thomas Wågberg vid Institutionen för fysik forskar i fältet mellan materialvetenskap och nanoteknologi

21 oktober kl 10.40–11.00

Folkskolläraren och potatisen – En folkbildares reflektioner

Föreläsning Folkskolläraren och potatisen – En folkbildares reflektioner Utvecklingsledare Bo Nilsson, Bjurholm, har bidragit med många initiativ för lärarfortbildning, inte minst genom den framgångsrika verksamheten Skogen i skolan

21 oktober kl 11.10–11.30

DNA-molekylens ångvält förhindrar skador vid farthinder

Föreläsning DNA-molekylens ångvält förhindrar skador vid farthinder Medicine doktor Nasim Sabouri vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik forskar om bevarande av arvsmassans struktur och konsekvenserna av att modifiera DNA-syntesens arbete.

21 oktober kl 11.10–11.30

EU-rätt på 24 språk – Omöjligt eller bara svårt?

Föreläsning EU-rätt på 24 språk – Omöjligt eller bara svårt? Professor Mattias Derlén vid Juridiska institutionen forskar om domstolar och språk.

21 oktober kl 11.10–11.30

The East India company: The first modern multinational?

Föreläsning The East India company: The first modern multinational? Professor Stewart Clegg vid University of Technology Sydney (UTS) är en internationellt etablerad forskare.

21 oktober kl 11.10–11.30

Tipping points in nature and society

Föreläsning Tipping points in nature and society Dr. David Seekell vid Institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap forskar om miljövetenskap.

21 oktober kl 11.10–11.30

In bed with God

Föreläsning In bed with God Docent Virginia Langum vid Institutionen för språkstudier studerar medeltida litteratur och kultur.

21 oktober kl 11.10–11.30

Förmaksflimmer – vanligt och kan vara farligt

Föreläsning Förmaksflimmer – vanligt och kan vara farligt Adjungerad professor Jan-Håkan Jansson vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin arbetar vid Skellefteå sjukhus och har bland annat startat specialistmottagning för förmaksflimmer och koagulationsbehandling.

21 oktober kl 11.40–12.00

Technology shifts, path dependency and environmental policy

Föreläsning Technology shifts, path dependency and environmental policy Mads Greaker, Statistisk Sentralbyrå, och Kristoffer Midttømme, Menon Economics, har gjort en studie om nätverksvaror och deras implikationer för miljöpolitik

23 oktober kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning "Matnyttig måndag" Läs aktivt på olika sätt!

Föreläsning - tips på olika strategier när du läser kurslitteratur

24 oktober kl 12.10–12.30

Open in order to promote global health action

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

24 oktober kl 12.15–13.00

Hur finslipar jag texten innan inlämning?

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du kan bli bättre på att korrekturläsa din egen text.

24 oktober kl 18.00–20.00

Balans i livet - Hur får du livet som elitidrottare och student att gå i hop?!

Föreläsning För många idrottare innebär kombinationen av studier och elitidrottssatsning en tid av stora förändringar i sitt liv. Föreläsningen ger Elitidrottsstudenter vid Umeå universitet tips och verktyg till att hitta balans i livet som elitidrottande student.

25 oktober kl 12.10–12.30

Open access: modeller och författaravgifter

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

25 oktober kl 12.15–13.00

When and How do I Quote, Summarize or Paraphrase?

Föreläsning Quoting, summarizing and paraphrasing allow you to incorporate into your paper what others have to say about a particular topic. Summarizing and paraphrasing also enable you to demonstrate your understanding of a text. This lecture explains the differences among these three ways and shows you how each one may be useful in different circumstances.

25 oktober–27 oktober

Burmanföreläsningarna i filosofi 2017: Jenann Ismael

Föreläsning Professor Jenann Ismael, University of Arizona, ger årets Burmanföreläsningar i filosofi.

26 oktober kl 12.10–12.30

Open access och fritt tillgängliga resurser som medel för vetenskaplig kommunikation: några språkvetarperspektiv

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

26 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Hopp, ilska och uppgivenhet – känslor i samhällsomvandlingens Kiruna

Föreläsning Statsvetaren Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, håller en föreläsning under rubriken "Hopp, ilska och uppgivenhet – känslor i samhällsomvandlingens Kiruna".

26 oktober kl 12.15–13.00

Hur lyckas jag med min presentation?

Föreläsning Föreläsningen tar upp några bra saker att tänka på inför en presentation.

27 oktober kl 12.10–12.30

Policyimpact och Excellens. Två dimensioner av Open access inom Horisont 2020

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

27 oktober kl 12.15–13.00

Polishing your Paper - Editing and Proofreading

Föreläsning Editing and proofreading a paper takes time. Editing focuses on the overall text, while proofreading focuses more on details. Taking the time to carefully edit and proofread your paper can produce a more polished product. This lecture provides suggestions for becoming a better editor and proofreader of your own text.

30 oktober kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning "Matnyttig måndag" Sömn och återhämtning

Föreläsning Tips på hur du kan skapa förutsättningar för att din sömn och återhämtning ska fungera tillfredställande


November 2017

6 november kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning "Matnyttig måndag" Hantera din talrädsla

Föreläsning - några användbara strategier när du ska tala inför andra.

7 november kl 11.30–13.00

Inspirationsföreläsning - Frustration föder framgång!

Föreläsning Möt bloggdrottningen och föreläsaren Frida Ramstedt som driver Sveriges största inredningsblogg, Trendenser, med 200 000 unika besökare i månaden. Frida delar med sig av frustrationer som skapat hennes framgång och berättar hur hon byggt upp sitt bolag som startade som en hobby och passion i ett studentrum, och som idag omsätter 6 Mkr/år.

8 november kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?

Föreläsning Hanna Söderlund, Forskare och lektor, Institutionen för språkstudier, föreläser med föreläsningsrubriken "Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?".

9 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Vem eller vad styr utvecklingen i Arktis?

Föreläsning Niklas Eklund, Statsvetenskapliga institutionen, föreläser under rubriken "Vem eller vad styr utvecklingen i Arktis?".

11 november kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika.

12 november kl 11.15–12.00

Söndagsföreläsning på konstnräligt campus

Föreläsning Konstnär Tomas Colbengtson föreläser om samisk kultur och historia.

12 november kl 11.15–12.00

Söndagsföreläsning på Konstnärligt campus

Föreläsning Konstnär Tomas Colbengtson föreläser om samisk kultur och historia.

13 november kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning "Matnyttig måndag" Varför får jag inte använda den här bilden?

Föreläsning - om upphovsrätt och villkor för användning av andras bilder

16 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Arktis, en skådeplats för rymden

Föreläsning Professor Asta Pellinen, rymdfysik, föreläser på Kafé Station under titeln "Arktis, en skådeplats för rymden"

19 november kl 14.00–15.00

Föreläsning om dada

Föreläsning När Mona Lisa fick mustasch och pipskägg. Konsthistoriker Ivar Tornéus om dadaismen och brottet mot den klassiska och borgerliga konsten. Språk: svenska

20 november kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning "Matnyttig måndag" Bli effektiv med en tomat

Föreläsning - arbeta koncentrerat med hjälp av Pomodorometoden

23 november kl 12.15–13.00

Vetenskapsluncher: Kall om händerna - det kan bero på jobbet

Föreläsning Jens Wahlström, lektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, håller en populärvetenskaplig föreläsning med titeln: Kall om händerna - det kan bero på jobbet.

28 november kl 13.00–17.00

Docentdagen

Föreläsning För att bekräfta utnämningar av docenter arrangerar humanistiska fakulteten så kallade docentdagar.

30 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: En historia blott? Vattenkraftutbyggnadens konsekvenser i Sápmi

Föreläsning Åsa Össbo, Vaartoe – Centrum för samisk forskning, håller populärvetenskaplig föreläsning på Kafé station.


December 2017

3 december kl 11.15–12.00

Söndagsföreläsning på biblioteket på Konstnärligt campus

Föreläsning Föreläsning av Bibliotekarie Niklas Åkerlund - Ur teckningslärarens boksamling.

3 december kl 11.15–12.00

Söndagsföreläsning på Konstnärligt campus

Föreläsning Niklas Åkerlund, Bibliotekarie på Umeå universitetsbibliotek, ger en föreläsning med titeln "Ur teckningslärarens boksamling" Föreläsningen är gratis och öppen för alla. OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan vi mejl till: kc@ub.umu.se

9 december kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika