Till umu.se

Allt som händer vid Umeå universitet

finns givetvis inte med här – men alla evenemang som lagts in i kalendariet med målgrupperna "allmänheten" och "studenter". Det som saknas är därför främst sådant som enbart vänder sig till anställda.

Publikt kalendarium

Evenemangstyp: Föreläsning

Oktober 2017

23 oktober kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning "Matnyttig måndag" Läs aktivt på olika sätt!

Föreläsning - tips på olika strategier när du läser kurslitteratur

24 oktober kl 12.10–12.30

Open in order to promote global health action

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

24 oktober kl 12.15–13.00

Hur finslipar jag texten innan inlämning?

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du kan bli bättre på att korrekturläsa din egen text.

24 oktober kl 18.00–20.00

Balans i livet - Hur får du livet som elitidrottare och student att gå i hop?!

Föreläsning För många idrottare innebär kombinationen av studier och elitidrottssatsning en tid av stora förändringar i sitt liv. Föreläsningen ger Elitidrottsstudenter vid Umeå universitet tips och verktyg till att hitta balans i livet som elitidrottande student.

25 oktober kl 12.10–12.30

Open access: modeller och författaravgifter

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

25 oktober kl 12.15–13.00

When and How do I Quote, Summarize or Paraphrase?

Föreläsning Quoting, summarizing and paraphrasing allow you to incorporate into your paper what others have to say about a particular topic. Summarizing and paraphrasing also enable you to demonstrate your understanding of a text. This lecture explains the differences among these three ways and shows you how each one may be useful in different circumstances.

25 oktober–27 oktober

Burmanföreläsningarna i filosofi 2017: Jenann Ismael

Föreläsning Professor Jenann Ismael, University of Arizona, ger årets Burmanföreläsningar i filosofi.

26 oktober kl 12.10–12.30

Open access och fritt tillgängliga resurser som medel för vetenskaplig kommunikation: några språkvetarperspektiv

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

26 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Hopp, ilska och uppgivenhet – känslor i samhällsomvandlingens Kiruna

Föreläsning Statsvetaren Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, håller en föreläsning under rubriken "Hopp, ilska och uppgivenhet – känslor i samhällsomvandlingens Kiruna".

26 oktober kl 12.15–13.00

Hur lyckas jag med min presentation?

Föreläsning Föreläsningen tar upp några bra saker att tänka på inför en presentation.

27 oktober kl 12.10–12.30

Policyimpact och Excellens. Två dimensioner av Open access inom Horisont 2020

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

27 oktober kl 12.15–13.00

Polishing your Paper - Editing and Proofreading

Föreläsning Editing and proofreading a paper takes time. Editing focuses on the overall text, while proofreading focuses more on details. Taking the time to carefully edit and proofread your paper can produce a more polished product. This lecture provides suggestions for becoming a better editor and proofreader of your own text.

30 oktober kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning "Matnyttig måndag" Sömn och återhämtning

Föreläsning Tips på hur du kan skapa förutsättningar för att din sömn och återhämtning ska fungera tillfredställande


November 2017

6 november kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning "Matnyttig måndag" Hantera din talrädsla

Föreläsning - några användbara strategier när du ska tala inför andra.

7 november kl 11.30–13.00

Inspirationsföreläsning - Frustration föder framgång!

Föreläsning Möt bloggdrottningen och föreläsaren Frida Ramstedt som driver Sveriges största inredningsblogg, Trendenser, med 200 000 unika besökare i månaden. Frida delar med sig av frustrationer som skapat hennes framgång och berättar hur hon byggt upp sitt bolag som startade som en hobby och passion i ett studentrum, och som idag omsätter 6 Mkr/år.

8 november kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Verbala dueller och misslyckade skämt - humor, makt och kön i studiosamtal om skidsport på SVT

Föreläsning Hanna Söderlund, Forskare och lektor, Institutionen för språkstudier, föreläser med föreläsningsrubriken "Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?".

9 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Vem eller vad styr utvecklingen i Arktis?

Föreläsning Niklas Eklund, Statsvetenskapliga institutionen, föreläser under rubriken "Vem eller vad styr utvecklingen i Arktis?".

11 november kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika.

12 november kl 11.15–12.00

Söndagsföreläsning på konstnräligt campus

Föreläsning Konstnär Tomas Colbengtson föreläser om samisk kultur och historia.

12 november kl 11.15–12.00

Söndagsföreläsning på Konstnärligt campus

Föreläsning Konstnär Tomas Colbengtson föreläser om samisk kultur och historia.

13 november kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning "Matnyttig måndag" Varför får jag inte använda den här bilden?

Föreläsning - om upphovsrätt och villkor för användning av andras bilder

16 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Arktis, en skådeplats för rymden

Föreläsning Professor Asta Pellinen, rymdfysik, föreläser på Kafé Station under titeln "Arktis, en skådeplats för rymden"

19 november kl 14.00–15.00

Föreläsning om dada

Föreläsning När Mona Lisa fick mustasch och pipskägg. Konsthistoriker Ivar Tornéus om dadaismen och brottet mot den klassiska och borgerliga konsten. Språk: svenska

20 november kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning "Matnyttig måndag" Bli effektiv med en tomat

Föreläsning - arbeta koncentrerat med hjälp av Pomodorometoden

23 november kl 12.15–13.00

Vetenskapsluncher: Kall om händerna - det kan bero på jobbet

Föreläsning Jens Wahlström, lektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, håller en populärvetenskaplig föreläsning med titeln: Kall om händerna - det kan bero på jobbet.

28 november kl 13.00–17.00

Docentdagen

Föreläsning För att bekräfta utnämningar av docenter arrangerar humanistiska fakulteten så kallade docentdagar.

30 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: En historia blott? Vattenkraftutbyggnadens konsekvenser i Sápmi

Föreläsning Åsa Össbo, Vaartoe – Centrum för samisk forskning, håller populärvetenskaplig föreläsning på Kafé station.


December 2017

3 december kl 11.15–12.00

Söndagsföreläsning på biblioteket på Konstnärligt campus

Föreläsning Föreläsning av Bibliotekarie Niklas Åkerlund - Ur teckningslärarens boksamling.

3 december kl 11.15–12.00

Söndagsföreläsning på Konstnärligt campus

Föreläsning Niklas Åkerlund, Bibliotekarie på Umeå universitetsbibliotek, ger en föreläsning med titeln "Ur teckningslärarens boksamling" Föreläsningen är gratis och öppen för alla. OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan vi mejl till: kc@ub.umu.se

9 december kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika