Till umu.se

Fysikskämt markerar normer i fysikerkultur

Publikt kalendarium

Evenemangstyp: Disputation

Mars 2018

23 mars kl 08.15–10.00

Magdalena Bergström - socialt arbete

Disputation Att åldras med långvariga alkoholproblem Hur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv.

23 mars kl 10.15–12.00

Markus Nyström - psykologi

Disputation Aktivering som behandling vid depression

23 mars kl 10.15–12.00

Markus Nyström - psykologi

Disputation Aktivering som behandling vid depression.

28 mars kl 09.00–12.00

Nitin Gangane - folkhälsa

Disputation Bröstcancer i Indiens landsbygd: En studie om vårdsökande, diagnostik och livskvalitet.

28 mars kl 10.00–12.00

Evans Korang Adjei - kulturgeografi

Disputation Matchning via släktskap: Betydelsen av familjeband på arbetsplatser för företagens konkurrensförmåga


April 2018

6 april kl 09.00–12.00

Kristina Hörnberg - reumatologi

Disputation Aspekter på fysisk aktivitet vid Rheumatoid artrit. Associationer med inflammation och kardiovaskulära riskfaktorer.

6 april kl 10.00

Biyue Tan - ekologi

Disputation Om studier av kvantitativa egenskaper i skogsträd med hjälp av genomiskt urval och associationskartering.

10 april kl 11.00–13.00

David Darehed - medicin

Disputation Strukturella och tidsmässiga faktorers påverkan på svensk strokesjukvård.

13 april kl 09.00–12.00

Mariam Shirdel - yrkes- och miljömedicin

Disputation Mätning av dammexponering i arbetslivet med en passiv provtagare.

13 april kl 09.30–14.00

Merve Yesilbas - kemi

Disputation Om Tunna vatten och is filmer på mineraler: En studie på molekylär nivå.

16 april kl 10.00

Selome Kostentinos Tesfatsion - datavetenskap

Disputation Om Energi-effektiva datormoln: Autonom resursallokering för datacenter.

20 april kl 09.00–12.00

Alexander Shayesteh Afshar - dermatologi och venereologi

Disputation Primär hyperidros. Förekomst och påverkan på individen.

20 april kl 09.00–12.00

Lee-Ann Tjon-Kon-Fat - onkologi

Disputation Cirkulerande trombocyter: En ny biomarkörkälla för cancerdiagnostik och behandlingsstratifiering.

20 april kl 10.00–12.00

Inger Ekman - socialt arbete

Disputation Självskadande handlingar. Ungdomars berättelser. Kontextualisering av ett medikaliserat socialt fenomen

26 april kl 13.15–15.15

Eva-Lena Bergström – museologi

Disputation Nationalmuseum i offentlighetens ljus. Framväxten av en utställningspraktik 1866-1966

27 april kl 09.00–12.00

Pierre de Flon - neurologi

Disputation Behandling med den monoklonala antikroppen rituximab vid multipel skleros - en studie baserad på en akademiskt driven klinisk prövning.

27 april kl 10.00–12.00

Elisabeth Åström - psykologi

Disputation Att vara i balans eller fastna i tiden: Ett utforskande av olika aspekter av tidsuppfattning i relation till mental hälsa

27 april kl 10.15–12.15

Tomas Karlsson – historia

Disputation Låtsaskrigen. Föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år

27 april kl 13.00–16.00

Linda Johansson - reumatologi

Disputation Faktorer av potentiell betydelse för utvecklingen av reumatoid artrit.


Maj 2018

4 maj kl 09.00–12.00

Annica Backman - medicin

Disputation Ledarskap, personcentrerad vård och personalens arbetssituation i särskilda boenden för äldre i Sverige.

9 maj kl 09.00–12.00

Anna Westerlund - epidemiologi och global hälsa

Disputation Implementeringsvetenskapens roll och hälso- och sjukvårdens förbättringsarbeten: undersökning av tre komplexa interventioner.

18 maj kl 09.00–12.00

Anandi Rajan - virologi

Disputation Humana enterisk adenovirus och funktionerna hos deras kapsidproteiner.

18 maj kl 09.00–12.00

Moses Tetui - Folkhälsovetenskap

Disputation Deltagarbaserade tillvägagångssätt för att stärka lokal managementkapacitet inom hälso- och sjukvården: erfarenheter från Uganda och globalt

18 maj kl 10.00

Rikard Anton - matematik

Disputation Om Exponentiella Integratorer för Stokastiska Partiella Differentialekvationer.

18 maj kl 10.00–12.00

Liv Zetterberg - socialt arbete

Disputation Tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård

18 maj kl 13.00–15.00

Traian C. Leu - kulturgeografi

Disputation Turism bland samer: en undersökning av dess omfattning och roll i svensk glesbygd

18 maj kl 13.15

Emma Beckman – filosofi

Disputation Mistaken morality? An essay on moral error theory

25 maj kl 09.00–12.00

Alicia Edin - klinisk mikrobiologi

Disputation Förbättrad diagnostik och prediktion vid samhällsförvärvad pneumoni.

31 maj kl 13.00–16.00

Mahmood Faraz - onkologi

Disputation Undersökningar av leuconrika repetitioner och immunoglobulinlika domänproteiner 1 och 2 (LRIG1 och LRIG2) och deras gener i cancer.


Juni 2018

1 juni kl 09.00–12.00

Jessica Karlsson - farmakologi

Disputation Endocannabionoid metabolism: reglering och terapeutisk potential.

1 juni kl 10.00–12.00

Johan Junkka – historia

Disputation Shared practices: Social networks and fertility decline during the Swedish demographic transition 1850-1950

1 juni kl 13.00

Artur Dingeldein - kemi

Disputation Om Bax och oxiderat fosfolipider - en dödlig kombination: Apoptotiska protein-lipid komplex granskat med MAS NMR spektroskopi.

1 juni kl 13.00–16.00

Mattias Pettersson - protetik

Disputation Om frisättning av titan från dentala implantat och inflammatoriskt svar.

8 juni

Marcus Blom Nilsson - socialt arbete

Disputation Opioidberoende - En studie om beroendevården och det sociala sammanhangets betydelse

8 juni kl 13.00–16.00

Parham Pourbozorgi Langroudi - medicinsk biokemi

Disputation Studier av funktionen av det essentiella Pfh1 DNA-helikaset i både cellkärnans och mitokondriens arvsmassa.

11 juni kl 10.00–12.00

Magnus Larsson disputerar

Disputation Magnus Larsson, Sociologiska institutionen, Umeå universitet.