Till umu.se

Fysikskämt markerar normer i fysikerkultur

Publikt kalendarium

Januari 2018

2 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

3 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

4 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

5 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

6 januari kl 12.00–16.00

Öppen Bildverkstad

Workshop Kreativ verkstad för alla åldrar under ledning av konstpedagoger. Vi inspireras av teman och konstnärliga tekniker i aktuella utställningar. Barn, ungdomar och vuxna är alla lika välkomna!

6 januari kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

7 januari kl 12.00–16.00

Öppen Bildverkstad

Workshop Kreativ verkstad för alla åldrar under ledning av konstpedagoger. Vi inspireras av teman och konstnärliga tekniker i aktuella utställningar. Barn, ungdomar och vuxna är alla lika välkomna!

7 januari kl 13.00–13.45

Söndagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

8 januari kl 08.30–16.30

Planeringsmöte för historia

Sammanträde Planeringsmöte för vårterminens grundutbildningskurser i historia.

8 januari kl 10.15–11.15

Planeringsmöte för idéhistoria

Sammanträde Planeringsmöte för vårterminens grundutbildningskurser i idéhistoria.

9 januari kl 08.30–17.00

InterACTIVITY in smart environments

Utställning Välkomna till mini-mässan "InterACTIVITY in smart environments".

9 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

9 januari kl 13.00–14.00

Mechanisms of antibiotic and stress tolerance in Mycobacterium tuberculosis

Seminarium UCMR Seminar - Christina Stallings: Mechanisms of antibiotic and stress tolerance in Mycobacterium tuberculosis

10 januari kl 08.30–12.00

Institutionsråd

Sammanträde

10 januari kl 10.15–12.00

Humlab seminar: Architectural Intelligence

Seminarium Welcome to Humlab-X 10.15 - 12.00 on Wednesday Jan 10.

10 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

10 januari kl 13.15–15.00

Planeringsmöte för filosofi

Sammanträde Planeringsmöte för vårterminens grundutbildning i filosofi.

10 januari kl 14.00–15.00

MIMS Seminar- At the interface of chemical kinetics and population biology: How to find dosing strategies

Seminarium MIMS - Seminar by Pia Abel zur Wiesch: At the interface of chemical kinetics and population biology: How to find dosing strategies

11 januari kl 08.30–20.00

Welcome to the UCMR DAY 2018!

Konferens Get an update on research within UCMR and core facilities and National infrastructures!

11 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

11 januari

11 januari kl 13.00–14.30

Genomgång av ansökningar

Seminarium Detta är ett internt seminarium för CEDAR:s forskare där vi tillsammans går igenom ansökningar och ger tips och råd.

12 januari kl 08.30–12.00

EndNote - referenshantering

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

12 januari kl 09.00–12.00

Sofia Andersson - omvårdnad

Disputation Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer: närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter.

12 januari kl 09.00–12.00

Tommy Henriksson - idrottsmedicin

Disputation Fysiologiska och sociokulturella förutsättningar för prestation inom damishockey.

12 januari kl 09.00–12.00

Tommy Henriksson - Idrottsmedicin

Disputation Fysiologiska och sociokulturella förutsättningar för prestation inom damishockey.

12 januari kl 10.00–12.00

Magnus Bergmark - socialt arbete

Disputation Integrerade psykosociala insatser Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält

12 januari kl 10.15–12.00

Avhandlingsavsnitt, idéhistoria

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Peter Bennesved.

12 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

12 januari kl 13.00–15.00

Slutseminarium: Elisabeth Åström

Seminarium Elisabeth Åström, Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

12 januari kl 14.30–15.30

Spikning Catharina Norberg

Övrigt Catharina Norberg spikar sin avhandling med titeln: ”Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta. Skattningar och erfarenheter.”

12 januari kl 16.00–17.00

13 januari kl 12.00–16.00

Öppen Bildverkstad

Workshop Kreativ verkstad för alla åldrar under ledning av konstpedagoger. Vi inspireras av teman och konstnärliga tekniker i aktuella utställningar. Barn, ungdomar och vuxna är alla lika välkomna!

13 januari kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

14 januari kl 12.00–16.00

Öppen Bildverkstad

Workshop Kreativ verkstad för alla åldrar under ledning av konstpedagoger. Vi inspireras av teman och konstnärliga tekniker i aktuella utställningar. Barn, ungdomar och vuxna är alla lika välkomna!

14 januari kl 13.00–13.45

Söndagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

14 januari–15 januari

Rekommenderad ankomstdag för utbytesstudenter och avgiftsbetalande studenter

Övrigt Utbytesstudenter och avgiftsbetalande studenter som påbörjar sina studier vårterminen 2018, och som har boende genom International Housing Office, rekommenderas att anlända den 14 januari.

15 januari kl 08.30–15.00

WCMM Minisymposium Neuroscience and Metabolism

Övrigt Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå Universitet arrangerar ett Minisymposium. Inbjudna talare - toppkandidater från två tenure track utlysningar - håller presentationer om sin forskning. Seminarier inom neurovetenskap 8.30-11.30 och inom Metabolism 13.00-15.00. Kaffe med kaka serveras. Presentationer ges på engelska.

15 januari–11 september

Aspiranthandledare

Kurs/utbildning Kursen syftar till att utveckla professionell kompetens att vara handledare av polisaspiranter samt att på ett objektivt sätt kunna bedöma aspiranters lämplighet för yrket.

15 januari

Terminsstart

Övrigt

15 januari kl 13.00–15.30

Orientation för internationella studenter

Övrigt Orientation består av en serie föreläsningar och aktiviteter som är utformade för att hjälpa internationella studenter att lära känna Umeå universitet och varandra.

15 januari–23 mars

Brottsutredning för civilanställda

Kurs/utbildning På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet kursen "Brottsutredning för civilanställda".

16 januari kl 11.00–13.00

Drop-in för inresande utbytesstudenter

Övrigt Inresande utbytesstudenter som behöver få dokument underskrivna, har frågor om kursbyten eller allmänna frågor om studier kan träffa International Office i Infocenter under angivna tider för drop-in.

16 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

16 januari kl 12.00–13.00

IceLab Lunch Pitches

Övrigt 1st IceLab Lunch Pitch of 2018!

16 januari kl 13.00–14.30

Scientific base for educational design?

Seminarium The purpose of the seminar is to discuss the following question from a methodological perspective: How can we as researchers work to base intervention studies and suggestions for educational design on scientific evidence? I have been pondering about this for some years now, but still have more questions than answers...

16 januari kl 14.00–15.00

Abdul Ghaffar, WHO - Seminarium

Seminarium Why is health policy and systems research important for low and middle income countries?

16 januari kl 15.15–16.15

Hindbrain boundaries - new sites of neural stem cells

Seminarium Medical Biochemistry and Biophysics Seminar Series - Dalit Sela-Donenfeld

17 januari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 1

17 januari kl 10.15–12.00

Högre seminarium: Nationalism and Climate Change Denial

Seminarium Joakim Kulin och Ingemar Johansson Sevä, Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Seminariet hålls på engelska.

17 januari kl 11.00–13.00

Drop-in för inresande utbytesstudenter

Övrigt Inresande utbytesstudenter som behöver få dokument underskrivna, har frågor om kursbyten eller allmänna frågor om studier kan träffa International Office i Infocenter under angivna tider för drop-in.

17 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

17 januari kl 12.00–16.00

Styrgruppsmöte

Sammanträde

17 januari kl 13.00–14.30

17 januari kl 13.00–14.00

EMG seminar series - Dr. Lovisa Lind, EMG

Seminarieserie Title to be announced later

17 januari kl 13.00–15.00

17 januari kl 13.00–14.00

EMG seminar series - Dr. Lovisa Lind, EMG

Seminarieserie Title to be announced later

17 januari kl 13.00–14.00

EMG seminar series - Dr. Lovisa Lind, EMG

Seminarieserie Seminar by Lovisa Lind - Salinization and eutrophication alters community structure in freshwaters

17 januari kl 13.15–15.00

Den framställda förskolan - Multimodala analyser av förskolors kommunikationsmaterial.

Seminarium Doktorand Linn Eckeskog, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, presenterar texten: Den framställda förskolan - Multimodala analyser av förskolors kommunikationsmaterial.

17 januari kl 13.15–15.00

Planeringsmöte för högre seminariet i filosofi

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till planeringsmöte för vårterminens seminarieverksamhet.

17 januari kl 15.00–16.30

Arbetsplatsträff APT

Sammanträde

17 januari kl 15.00–16.00

Defective nanomaterials and their use as efficient catalysts

Seminarium Department of Physics - Eduardo Gracia - Defective nanomaterials and their use as efficient catalysts

17 januari kl 16.00–21.00

FabLab Sliperiet onsdagar 16-21

Övrigt Välkommen till FabLab, en öppen verkstad dit vem som helst kan komma och tillverka nästan vad som helst. Här får du möjlighet att testa digitala verktyg som 3D-skrivare, symaskiner för olika ändamål, laserskärare och mjukvara för ritningar och mönster. Inga förkunskaper behövs och det kostar inget att komma hit.

18 januari kl 08.00–10.00

Humlab Tech-Breakfast

Workshop To the breakfasts, every second Thursday between 08.00-10.00 at Humlab at campus, scholars and students are invited to bring their own projects and ideas to work together or independent- ly, and get hands-on support from Humlab staff with expertise in digital methods.

18 januari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 2

18 januari kl 08.30–16.30

18 januari kl 11.00–13.00

Drop-in för inresande utbytesstudenter

Övrigt Inresande utbytesstudenter som behöver få dokument underskrivna, har frågor om kursbyten eller allmänna frågor om studier kan träffa International Office i Infocenter under angivna tider för drop-in.

18 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

18 januari kl 12.00–13.00

Presentation från lärare vid St. Martha’s Hospital College of Nursing, Bangalore, Indien

Seminarium Ta med er lunch och ta chansen att få höra mer om vårt utbyte på St. Martha

18 januari kl 13.00–14.00

Björn Eriksson: ”Social and spatial patterns of adult mortality in early 20th century Sweden”.

Seminarium Välkommen till CEDAR:s första seminarium 2018. Vi gästas av Björn Eriksson, forskare vid ekonomisk-historiska institutionen i Lund. Varmt välkommen!

19 januari kl 09.00

Axel Torshage - matematik

Disputation Om icke-självadjungerade operatorfunktioner.

19 januari kl 09.00–12.00

Björn Gylling - patologi

Disputation Markörer för enkolsmetabolism och risk för colorektal cancer.

19 januari kl 09.00–12.00

Chaitanya Kurhade - virologi

Disputation Samspelet mellan fästingburen encefalitvirus och det medfödda immunförsvaret.

19 januari kl 10.00–12.00

Daniel Kverneng Hultberg - mittseminarium kirurgi

Seminarium Perioperativa faktorer som påverkar utfallet efter kirurgi för rektalcancer.

19 januari kl 10.00–12.00

19 januari kl 11.00–15.00

Öppen kulturförskola

Workshop På Bildmuseet kan föräldralediga uppleva konst och kultur tillsammans med sina barn 0-6 år. På fredagar under terminerna är det öppen kulturförskola i vår bildverkstad

19 januari kl 11.00–13.00

Drop-in för inresande utbytesstudenter

Övrigt Inresande utbytesstudenter som behöver få dokument underskrivna, har frågor om kursbyten eller allmänna frågor om studier kan träffa International Office i Infocenter under angivna tider för drop-in.

19 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

19 januari kl 13.15–15.00

Högre seminarium
Money matters: Parents navigating the moral landscape of Swedish social insurance

Seminarium Marie Flinkfeldt, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Seminariet hålls på engelska.

19 januari kl 13.15–15.15

(Ny)invigning av Humlab

Övrigt Vi hälsar alla välkomma till (ny)invigningen fredag 19 januari! Kom och titta på Humlabs nya lokaler, lyssna till rektor, ta del av Humlabs verksamhet och projektpresentationer, prova på VR och testa dina kunskaper om digital kultur. Det bjuds på tilltugg och förfriskningar!

19 januari kl 14.00–15.00

Extra Seminar: Zika virus pathogenesis

Seminarium Extra Seminar - Helen Lazear: Zika virus pathogenesis

20 januari kl 12.00–16.00

Öppen Bildverkstad

Workshop Kreativ verkstad för alla åldrar under ledning av konstpedagoger. Vi inspireras av teman och konstnärliga tekniker i aktuella utställningar. Barn, ungdomar och vuxna är alla lika välkomna!

20 januari kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

20 januari kl 13.00–13.45

Lördagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

21 januari kl 12.00–16.00

Öppen Bildverkstad

Workshop Kreativ verkstad för alla åldrar under ledning av konstpedagoger. Vi inspireras av teman och konstnärliga tekniker i aktuella utställningar. Barn, ungdomar och vuxna är alla lika välkomna!

21 januari kl 13.00–13.45

Söndagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

21 januari kl 14.00–15.00

Visning av intendent Sofia Johansson

Övrigt Museiintendent och curator Sofia Johansson ger en visning av den indiske konstnären och filmaren Amar Kanwars suggestiva och drabbande utställning The Sovereign Forest

22 januari kl 09.00–15.30

22 januari kl 11.00–13.00

Drop-in för inresande utbytesstudenter

Övrigt Inresande utbytesstudenter som behöver få dokument underskrivna, har frågor om kursbyten eller allmänna frågor om studier kan träffa International Office i Infocenter under angivna tider för drop-in.

22 januari kl 15.00–19.00

UHR: Skrivarstuga inför ansökan om EU-praktik

Seminarium Europeiska kommissionen och övriga EU-institutioner erbjuder praktik i fem månader med stipendium på ca 1000 € i månaden. För att kunna söka krävs en kandidatexamen, att du inte tidigare gjort praktik i en EU-institution samt mycket goda kunskaper i engelska eller franska.

23 januari kl 09.00–15.30

23 januari kl 10.00

Mikael Winberg - naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Högre seminarium (inkl lic) Mikael Winberg, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, håller en docentföreläsning Emotioners roll i motivationsprocessen och lärandet. Behöver det alltid vara kul att studera?

23 januari kl 11.00–13.00

Drop-in för inresande utbytesstudenter

Övrigt Inresande utbytesstudenter som behöver få dokument underskrivna, har frågor om kursbyten eller allmänna frågor om studier kan träffa International Office i Infocenter under angivna tider för drop-in.

23 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

23 januari–25 januari

RP17:9-11

Kurs/utbildning

23 januari–25 januari

RP16:2

Kurs/utbildning

23 januari kl 13.00–14.00

EMG seminar series - Dr. Guillaume Grosbois, Quebec

Seminarieserie Title to be announced later

24 januari kl 09.00–11.30

Gustaf Tanghöj - mittseminarium - pediatrik

Seminarium Små barn med förmaksseptumdefekt.

24 januari kl 09.00–12.00

Utbildning i InfoGlue – webbproducent. Sista tillfället.

Kurs/utbildning Välkommen på utbildning i webbpublicerigssystemet InfoGlue för rollen webbproducent! (Sista utbildningstillfället)

24 januari kl 11.00–13.00

Drop-in för inresande utbytesstudenter

Övrigt Inresande utbytesstudenter som behöver få dokument underskrivna, har frågor om kursbyten eller allmänna frågor om studier kan träffa International Office i Infocenter under angivna tider för drop-in.

24 januari kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Förutsättningar och prestation inom damishockey

Föreläsning Tommy Henriksson föreläser med rubriken "Förutsättningar och prestation inom damishockey".

24 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

24 januari–31 december

Sweden Alumni Events

Övrigt Förutom alumnevent som organiseras av Umeå universitet eller alumner världen över arrangeras också flera Sverige-alumnevent. Dessa presenteras i The Sweden Alumni Event Calendar.

24 januari kl 13.00–14.00

EMG seminar series - Dr. Doreen Huang, EMG

Seminarieserie Title to be announced later

24 januari kl 13.15–15.00

Planeringsmöte för högre seminariet i religionsvetenskap och teologi

Seminarieserie Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till planeringsmöte inför vårterminens seminarieverksamhet.

24 januari kl 13.15–14.15

Non-parametric well-being comparisons

Seminarium Koen Decanq, University of Antwerp, besöker Handelshögskolan och enheten för nationalekonomi. Inom nationalekonomi bedrivs undervisning och forskning inom bland annat miljö- och naturresursekonomi, arbetsmarknadsekonomi, ekonometri och offentlig ekonomi.

24 januari kl 14.00–16.00

Högre seminariet MKV/journalistik: Journalistiska utmaningar i det nya medielandskapet: Globala utmaningar-projektet

Högre seminarium (inkl lic) Högre seminariet i MKV/journalistik bjuder in till seminarium med Kerstin Engström och Merja Ellefson.

24 januari kl 15.00–17.00

Nätverket för medicinsk humaniora arrangerar ett seminarium med kortpresentationer av aktuell forskning

Seminarium Nätverket för medicinsk humaniora arrangerar ett seminarium med kortpresentationer av aktuell forskning.

24 januari kl 16.00–21.00

FabLab Sliperiet onsdagar 16-21

Övrigt Välkommen till FabLab, en öppen verkstad dit vem som helst kan komma och tillverka nästan vad som helst. Här får du möjlighet att testa digitala verktyg som 3D-skrivare, symaskiner för olika ändamål, laserskärare och mjukvara för ritningar och mönster. Inga förkunskaper behövs och det kostar inget att komma hit.

25 januari kl 08.30–10.00

APT

Övrigt

25 januari kl 09.00–10.30

LSG

Sammanträde

25 januari kl 11.00–13.00

Drop-in för inresande utbytesstudenter

Övrigt Inresande utbytesstudenter som behöver få dokument underskrivna, har frågor om kursbyten eller allmänna frågor om studier kan träffa International Office i Infocenter under angivna tider för drop-in.

25 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

25 januari kl 12.15–13.00

Vad är skrivprocessen?

Föreläsning Skrivandet är sällan linjärt utan sker ofta i en process med flera steg. Att arbeta med skrivprocessen kan hjälpa till med att göra skrivandet mindre svårt och du blir en bättre skribent.

25 januari kl 13.00–16.30

Programråd (PRS)

Sammanträde

25 januari kl 13.00–14.00

Martin Kolk, SUDA: "Accumulated income and fertility among Swedish women and men born 1940-1970".

Seminarium Välkommen till CEDAR, Beteendevetarhuset plan 4, och till veckans seminarium. Denna vecka hälsar vi Martin Kolk från SUDA välkommen. Han kommer att presentera sin senaste forskning, som är inriktad på familjedynamik och barnafödande.

25 januari–26 januari

First Arctic Meeting on Clinical Tuberculosis

Konferens Welcome to the Arctic Meeting on Clinical Tuberculosis, Umeå!

25 januari kl 13.15–15.00

25 januari kl 14.00–16.00

Babyvisning

Workshop Även mycket små barn kan uppleva konst! Några gånger per termin erbjuder vi visningar som riktar sig till vuxna med barn mellan 4 och 15 månader.

25 januari kl 15.00–16.30

KTC-gruppen

Sammanträde

25 januari kl 17.00–19.00

Afterwork för lärare på Bildmuseet

Kurs/utbildning Vi bjuder på tilltugg och dryck samt visning av vår utställning Dada är dada med utställningens curator Brita Täljedal. Begränsat antal platser, föranmälan krävs.

26 januari kl 08.15–09.00

Konferensgrupp

Sammanträde Ansökan inlämnad senast den 19 januari

26 januari kl 09.00–12.00

Caroline Blomquist - medicin

Disputation Metabola konsekvenser av en paleolitisk kost hos postmenopausala kvinnor med fetma.

26 januari kl 09.00–10.00

Arbetsplatsträff

Sammanträde Gemensam arbetsplatsträff för all personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

26 januari kl 10.30–12.00

26 januari kl 11.00–15.00

Öppen kulturförskola

Workshop På Bildmuseet kan föräldralediga uppleva konst och kultur tillsammans med sina barn 0-6 år. På fredagar under terminerna är det öppen kulturförskola i vår bildverkstad

26 januari kl 11.00–13.00

Drop-in för inresande utbytesstudenter

Övrigt Inresande utbytesstudenter som behöver få dokument underskrivna, har frågor om kursbyten eller allmänna frågor om studier kan träffa International Office i Infocenter under angivna tider för drop-in.

26 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

26 januari kl 13.00–16.00

Behzad Khoshnood - molekylärbiologi

Disputation Kartläggning av funktioner och målproteiner för Urm1/Uba4 i bananfluga

26 januari kl 13.00–16.00

Behzad Khoshnood - molekylärbiologi

Disputation Kartläggning av funktioner och målproteiner för Urm1/Uba4 i bananfluga.

26 januari kl 13.00–16.00

Mattias Brunström - medicin

Disputation Effekt av blodtrycksbehandling vid olika blodtrycksnivåer.

26 januari kl 14.00–16.00

Andrew Strong - mittseminarium fysioterapi

Seminarium Knäfunktion, knäproprioception samt relaterad hjärnaktivitet efter främre korsbandsskada.

26 januari kl 14.00–15.00

Friday TEPN Workshop/Seminar

Seminarieserie Hanna Lindström: "Green Public Procurement: An empirical analysis of the effect of organic food policy on farmland" with Sofia Lundberg and Per-Olov Marklund.

26 januari kl 17.00–21.00

Art Friday och konsert med Gidge

Övrigt Bildmuseet rivstartar vårterminens Art Fridays med en livekonsert med den internationellt hyllade elektroduon Gidge. Fri entré men begränsad plats, så var här i god tid för att vara säker på att komma in.

27 januari kl 12.00–16.00

Öppen Bildverkstad

Workshop Kreativ verkstad för alla åldrar under ledning av konstpedagoger. Vi inspireras av teman och konstnärliga tekniker i aktuella utställningar. Barn, ungdomar och vuxna är alla lika välkomna!

27 januari kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens första föreläsningar. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa.

27 januari kl 13.00–13.30

Familjevisning

Kurs/utbildning Guidad familjevisning med samtal kring ett urval bilder och konstverk. Visningen tar ca 30 minuter och blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela.

27 januari kl 13.00–13.45

Lördagsvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (45 min)

28 januari kl 12.00–16.00

Öppen Bildverkstad

Workshop Kreativ verkstad för alla åldrar under ledning av konstpedagoger. Vi inspireras av teman och konstnärliga tekniker i aktuella utställningar. Barn, ungdomar och vuxna är alla lika välkomna!

28 januari kl 13.00–13.45

Söndagsvisning på engelska

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning, denna söndag på engelska (45 min).

28 januari kl 13.00–14.00

Visning på engelska

Övrigt Visning av Bildmuseets utställningar på engelska. Just nu visas tre utställningar: Amar Kanwar / The Sovereign Forest, Dada är Dada och Do Ho Suh / Passager.

28 januari kl 14.00–15.00

Visning av intendent Brita Täljedal

Övrigt Museiintendent och curator Brita Täljedal ger en visning i utställningen Dada är dada, som just nu visas på plan 5 i Bildmuseet.

29 januari–27 april

29 januari kl 10.00–12.00

Ny webb 2018 – Träff om flytt av innehåll från InfoGlue

Övrigt Välkommen till träff om överflyttning av innehåll från InfoGlue till nya webben! Från varje institution eller motsvarande deltar max två personer.

29 januari kl 13.00

30 januari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 3

30 januari kl 09.00–15.30

Validering av reell kompetens – individuella bedömningar

Seminarium Validering eller bedömning av tidigare utbildning, icke-formella och informella meriter kan vara en utmaning både för den sökande och för den som validerar. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med individuella bedömningar för behörighet och/eller tillgodoräknande.

30 januari kl 09.00–15.00

Uniaden: Arbetsmarknadsdagen vid Umeå universitet

Övrigt Välkommen att besöka Sveriges bredaste arbetsmarknadsdag som äger rum i Universumhuset. Årets arbetsmarknadsdag består av cirka 100 utställande företag som söker olika kompetenser.

30 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

30 januari kl 12.00–13.00

Presentation från lärare vid St. Martha’s Hospital College of Nursing, Bangalore, Indien

Seminarium Ta med er lunch och ta chansen att få höra mer om vårt utbyte på St. Martha

30 januari kl 12.00–13.00

For the love of new ideas – IceLab invites to lunch pitches

Övrigt IceLab Lunch Pitch med Yuri Schwartz

30 januari kl 12.15–13.00

Planera din tid och ditt skrivande

Föreläsning I början av uppsatsen förefaller sista inlämningsdatum mycket långt bort. Det finns gott om tid att skriva. Genom att planera och strukturera ditt uppsatsskrivande kan du spara tid.

30 januari–1 februari

RP16:1

Kurs/utbildning

30 januari–1 februari

RP17:5-6

Kurs/utbildning

30 januari–31 januari

Measuring Metabolic Engines and Fuels with Agilent Seahorse XF Analyzer

Workshop Free Workshop about Agilent Seahorse XF Analyzer

30 januari kl 13.00–14.30

An update on the process of digitizing the national tests in mathematics

Seminarium The purpose with the seminar is to discuss the benefits and shortcomings with automatically scored mathematics items. As a common starting point for the discussion, the participants will have the opportunity to see and work with digital mathematics items. Please, bring your computer.

30 januari kl 13.15–14.30

30 januari kl 13.15–15.00

30 januari kl 15.15–16.45

Boost you memory and make it stick: The retrieval practice paradigm

Seminarieserie Presenter: Bert Jonsson, Department of Psychology, Umeå University

30 januari kl 15.15–16.45

30 januari kl 15.15–16.00

Topoisomerase, supercoiling and the transcription machinery: partners in regulating gene expression level

Seminarium Seminar series at Department of Medical Biochemistry and Biophysics - Speaker: Laura Baranello, Karolinska Institutet

31 januari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 4

31 januari kl 12.00–12.30

Lunchvisning

Kurs/utbildning Fördjupa upplevelsen av Bildmuseets utställningar genom att följa med på en visning. (30 min)

31 januari kl 12.10–12.50

Melody Farshin - Stand up-comedy

Kultur på campus Onsdag 31 januari Kl. 12.10–12.50 Vardagsrummet, Humanisthuset

31 januari–1 februari

FFF17

Kurs/utbildning

31 januari kl 13.00–14.00

EMG seminar series - Prof. Tiffany Garcia, EMG

Seminarieserie Title to be announced later

31 januari kl 13.00–14.00

31 januari kl 13.30–15.00

Food, nutrition and health in Sápmi - Lena Maria Nilsson

Seminarium Seminarium med Lena Maria Nilsson

31 januari kl 15.15–16.45

Högre seminariet litteraturvetenskap: Gustav Borsgård lägger fram ett kapitel ur sin kommande avhandling

Högre seminarium (inkl lic) Högre seminariet i litteraturvetenskap bjuder in till seminarium där Gustav Borsgård lägger fram ett kapitel ur sin kommande avhandling om den svenska gymnasieskolans litteraturundervisning och värdegrund efter gymnasiereformen 2011.

31 januari kl 16.00–21.00

FabLab Sliperiet onsdagar 16-21

Övrigt Välkommen till FabLab, en öppen verkstad dit vem som helst kan komma och tillverka nästan vad som helst. Här får du möjlighet att testa digitala verktyg som 3D-skrivare, symaskiner för olika ändamål, laserskärare och mjukvara för ritningar och mönster. Inga förkunskaper behövs och det kostar inget att komma hit.