Till umu.se

Nobelpriset i kemi 2017 går till elektronmikroskopiforskning

Publikt kalendarium

Evenemangstyp: Föreläsning

Januari 2018

24 januari kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Förutsättningar och prestation inom damishockey

Föreläsning Tommy Henriksson föreläser med rubriken "Förutsättningar och prestation inom damishockey".

25 januari kl 12.15–13.00

Vad är skrivprocessen?

Föreläsning Skrivandet är sällan linjärt utan sker ofta i en process med flera steg. Att arbeta med skrivprocessen kan hjälpa till med att göra skrivandet mindre svårt och du blir en bättre skribent.

27 januari kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens första föreläsningar. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa.

30 januari kl 12.15–13.00

Planera din tid och ditt skrivande

Föreläsning I början av uppsatsen förefaller sista inlämningsdatum mycket långt bort. Det finns gott om tid att skriva. Genom att planera och strukturera ditt uppsatsskrivande kan du spara tid.


Februari 2018

1 februari kl 12.15–13.00

Hur fixar jag syfte och frågeställning?

Föreläsning Syfte och tydliga frågeställningar hjälper dig att organisera och strukturera din uppsats. Sökandet efter information till din uppsats underlättas också om du har tydliga frågeställningar.

4 februari kl 14.00–15.00

Föreläsning av Ana Betancour

Föreläsning En egen plats, Ana Betancour, rektor vid arkitekthögskolan, Umeå universitet ger en föreläsning inspirerad av Do Ho Suhs utställning Passager. Språk: engelska

6 februari

Hitta bra källor till uppsatsen

Föreläsning I en tid då det finns ett överflöd av information kan det vara en utmaning att hitta lämpliga källor till din uppsats. Genom att utveckla en bra sökstrategi sparar du tid.

7 februari kl 10.30–12.00

Hjärnstark

Föreläsning Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare, föreläser med föreläsningsrubriken Hjärnstark. Föreläsningen är en försmak på vårterminens Hälsa på Campus och vänder sig kostnadsfritt till studenter och anställda vid Umeå universitet.

8 februari kl 12.15–13.00

Hur kan jag enkelt och tidigt skapa en referenslista?

Föreläsning När du skriver uppsats behöver du ett system för att ha koll på alla källor som du använder i din uppsats. Genom att använda hjälpmedel när du skriver referenser sparar du tid och kan fokusera på ditt skrivande.

8 februari kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: PR i offentlig sektor — öppenhet eller skönmålning?

Föreläsning Stefan Sjöström, Institutionen för socialt arbete, föreläser under rubriken: PR i offentlig sektor — öppenhet eller skönmålning?

12 februari kl 12.15–13.00

Bli studiesmart

Föreläsning För dig som vill förbättra din studieteknik.

13 februari kl 12.15–13.00

Vad är viktigast i en vetenskaplig text?

Föreläsning Kritisk läsning innebär även att du kan skilja mellan fakta och åsikter, men också att du kan undersöka vilket stöd som presenteras för påståenden i texter. Samtidigt måste du också vara medveten om dina egna antaganden om texten du läser.

14 februari kl 16.00–18.00

Lär dig att hantera din talrädsla

Föreläsning En föreläsning som innehåller tips och strategier för att minska talrädslan.

15 februari kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Diskrimineras gamla människor i vård och omsorg?

Föreläsning Yngve Gustafson,Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, föreläser under rubriken: Diskrimineras gamla människor i vård och omsorg?

15 februari kl 12.15–13.00

Anteckna mer effektivt

Föreläsning Effektiv anteckningteknik kan underlätta att lättare förstå information från föreläsningar eller böcker. Bra anteckningar kan också hjälpa till med att fokusera på vad som är viktigt och komma ihåg information

18 februari kl 14.00–15.00

Föreläsning av Kristina Sehlin MacNeil

Föreläsning Extraktivt våld på urfolks marker, Kristina Sehlin MacNeil, Postdoktor vid Centrum för samisk forskning (Cesam) – Vaartoe, Umeå universitet föreläser. Språk: svenska.

20 februari kl 12.15–13.00

Strukturera din akademiska text

Föreläsning Ett traditionell akademisk uppsats innehåller följande delar: abstract, introduktion, metod, resultat, diskussion, slutsatser/sammanfattning och referenslista. Olika institutioner kan ha olika krav kolla därför med din institution vad som gäller där.

21 februari kl 12.15–12.45

Hjälp- jag är stressad!

Föreläsning En lunchföreläsning som innehåller strategier och tips för att hantera stress och oro. Du bjuds på smörgås och kaffe eller te serveras under föreläsningen. Max 15 deltagare.

21 februari–23 februari

Burmanföreläsningarna i filosofi 2018: Race, Manipulative Language, and Politics

Föreläsning Professor Jennifer Saul, University of Sheffield, ger årets Burmanföreläsningar i filosofi på temat Race, Manipulative Language, and Politics.

22 februari kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Språk och skrivande som demokratiskt redskap

Föreläsning Professor Eva Lindgren, språk, föreläser under titeln Språk och skrivande som demokratiskt redskap

22 februari kl 12.15–13.00

Lär dig citera, parafrasera och sammanfatta

Föreläsning Genom att använda citat, sammanfattning och parafras kan du använda vad andra har skrivit om ditt ämne till din uppsats. Sammanfattning och parafras ger dig också möjligheten att visa att du förstått vad du har läst.

24 februari kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa. Välkomna!

25 februari kl 14.00–15.00

Föreläsning om första världskriget

Föreläsning Första världskriget - 1900-talets urkatastrof. Jacob Stridsman, lektor i historia vid Umeå universitet föreläser i anknytning till Bildmuseets utställning Dada är Dada.

27 februari kl 12.15–13.00

Hitta den akademiska stilen i ditt skrivande

Föreläsning När du skriver en text på universitetsnivå förväntas du följa vissa normer vad gäller språk och stil. Hur väl du lyckas med det avgör hur din text kommer att uppfattas. Akademisk stil karakteriseras av tydlighet, organisation, saklighet, precision och koncentration.


Mars 2018

1 mars kl 12.15–13.00

Redigera och finslipa din text

Föreläsning Att redigera och korrekturläsa din uppsats tar tid. Redigering fokuserar texten som helhet och korrekturläsningen på detaljer. Genom att lägga din tid på att finslipa din text kan du få en bättre uppsats.

12 mars kl 12.15–13.00

Bli studiesmart

Föreläsning För dig som vill förbättra din studieteknik.

14 mars kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Vad du behöver veta om kosttillskott och doping!

Föreläsning Lars Lilja, Riksidrottsförbundets dopingkommission, föreläser med rubriken "Vad du behöver veta om kosttillskott och doping!".

14 mars kl 12.15–13.00

Sömn och återhämtning

Föreläsning Under denna lunchföreläsning får du information om sömn och tips på hur du kan skapa förutsättningar för att din sömn och återhämtning ska fungera bra. Smörgås och kaffe/te serveras under föreläsningen.

19 mars kl 12.15–13.00

Läs aktivt på olika sätt

Föreläsning Tips på olika strategier när du läser kurslitteratur.

19 mars kl 18.30–21.00

Balans i livet - Hur får du livet som elitidrottare och student att gå i hop?!

Föreläsning För många idrottare innebär kombinationen av studier och elitidrottssatsning en tid av stora förändringar i sitt liv. Det kan kännas osäkert hur man ska hinna med både de ökade kraven på studier och på idrotten.

22 mars kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Partiernas datainsamling om väljarna — möjlighet eller utmaning för demokratin?

Föreläsning Universitetslektor Jesper Enbom föreläser under rubriken Partiernas datainsamling om väljarna — möjlighet eller utmaning för demokratin?

24 mars kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens tredje tillfälle. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa.


April 2018

11 april kl 12.15–13.00

Sluta skjuta upp

Föreläsning Blir du stressad och orolig för att du skjuter upp studier eller andra viktiga saker? Denna lunchföreläsning handlar om prokrastinering. Du får tips på hur du kan påbörja en förändring för bättre planering och mindre oro. Smörgås och kaffe/te serveras under föreläsningen.

12 april kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Skolmåltiden — en arena för lärande om demokrati?

Föreläsning Cecilia Olsson, Institutionen för kostvetenskap, föreläser under rubriken: Skolmåltiden — en arena för lärande om demokrati?

21 april kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens sista föreläsningar. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa.