Lunch Pitch vid KBC

Datum: 2017-11-14
Tid: 12.00
Plats: KBC-huset, Focus environment
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Från och med den tisdag, 14 november klockan 12:00, fortsätter Icelab att organisera sina lunchpitchar i den nya fokusmiljön vid KBC.

Första talare:
Karolina Broman
, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)
"Scientists as role models – students’ interest in and ideas about research and researchers"

Andra talare:
Martin Rosvall, IceLab och institutionen för fysik
"How do we come up with and execute research ideas that are breaking boundaries?"

Lunch Pitches organiseras av Martin Rosvall, föreståndare för IceLab.

Mer information om lunch pitchar vid KBC

Speaker: Karolina Broman och Martin Rosvall
Arrangör: IceLab
Kontaktperson: Martin Rosvall
Webbsida
Evenemangstyp: Övrigt
Lägg till i din kalender