Kommande EU-program inom hälsa – Våga ta språnget!

Datum: 2018-02-14
Tid: 09.00 - 12.00
Plats: NUS - Norrlands universitetssjukhus, Bergasalen (ingång via Södra entrén)
Evenemanget vänder sig till: allmänheten - anställda

Välkommen till en inspirerande förmiddag
De nationella strategiska innovationsprogrammen Medtech4Health och Swelife samarbetar i den gemensamma påverkansplattformen IMPACT som arbetar för att Sverige utifrån sina styrkor inom hälso-området ska betraktas som en självklar och eftersträvansvärd partner i EU-projekt och en partner som tar initiativ.

Vi bjuder tillsammans med Umeå Universitet och Västerbotten Läns Landsting in intressenter från industri, offentlig sektor och akademi till ett möte med fokus på att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns att ta del av EUs olika satsningar inom Hälsa och få konkreta tips på hur man går tillväga för att söka medel. Välkomna till en inspirerande förmiddag i dialog och interaktion med mötesdeltagarna!

Preliminärt program:
9:00 Inledning och kort presentationsrunda, Moderator Ronnie Lundström, CMTF/MT4H
9:20 Presentation av påverkansplattformen IMPACT, Lena Strömberg, MedTech4Health
9:40 EU-utlysningar riktade mot små och medelstora företag, Stefan Dahlhielm, EU SME Support Office
10:00 Öppna och kommande EU-program/utlysningar inom hälsa, UmU Grants Office
10:20 Paus med fika
10:40 Presentation av EIT Health, KI alternativt UU Innovation
11:00 Forskare berättar om deras erfarenheter av att söka EU-bidrag, UmU Erik Elmrot
11:30 Öppen diskussion och frågestund
12:00 Avslut och lunch

Under förmiddagen kommer du att få en god inblick i mål och syfte med IMPACT-projektet, aktuella och kommande EU-utlysningar, kriterier och krav för ansökan samt hur den ska utformas och presenteras, viktiga datum m.m. Du får goda möjligheter att ställa frågor samt en god lunch.


Frågor:
MedTech4Health, Sara Qvarlander, Forskare
Sara.Qvarlander@umu.se
0706-307051

Swelife koordinator, Helén Fält, affärscoach UBI
helen.falt@ubi.se
090-15 49 75

Anmälan: Skickas till Ronnie Lundström senast måndag 13 februari kl 13.00.

Webb: Workshopen kommer att webbsändas via följande  länk https://vllplay.vll.se/videos/reserveurl/47ea0497-cf2a-11e5-8b45-00000000c8ec


Arrangör: SWElife tillsammans med Umeå Universitet och Västerbotten Läns Landsting m.fl.
Kontaktperson: Ronnie Lundström
Telefon: 0907854023
Evenemangstyp: Seminarium
Lägg till i din kalender