Staden som berättelse

Datum: 2013-01-20
Tid: 14.00 - 15.30
Plats: Bildmuseet
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Staden som berättelse, rundabordssamtal och presentationer med kuratorkollektivet Rakett, Oslo, och konstnärsgruppen Expodium, Utrecht.

Baserat på sina erfarenheter från projekt i olika städer presenterar Rakett och Expodium projekt och tankar kring hur man kritiskt kan förhålla sig till urbana miljöer. Hur kan man aktivt förhålla sig till de skiktade geografierna i våra städer? Under rundabordsamtalet och presentationerna kommer de båda grupperna att introducera metoder och aktiviteter som kan ge nya perspektiv på vår närmiljö och bli mer uppmärksamma på det dynamiska förhållandet mellan stadens hårdvara och mjukvara. Genom att lära oss observera omgivningen, tillsammans och på egen hand, kan vi stärka förmågan att hantera, och relatera våra egna kroppar till, urbana miljöer.

Som en del av samtalet visar Rakett några konstprojekt från deras nyutgivna publikation Art as Protagonist 2. Dessa projekt handlar om stadens omvandlingsprocesser och ifrågasätter särskilt hur man kan förhandla med och i urbana miljöer. Publikationen är en del av utställningsprojektet Common Lands - Allmannaretten som tog den urbana utvecklingen i Bjørvika, Oslo som utgångspunkt för att lyfta fram ett antal frågor i samband med demokrati, makt, byggnationer intill vattnet, tillgång till och fördelning av mark.

Expodium har fått fördjupade kunskaper från sina arbeten och forskningar gjorda i Detroit, Utrecht, Incheon och nu senast i Belgrad. Mot denna bakgrund kommer de att presentera och relatera sina uppfattningar om Umeå. De kommer också att genomföra kvällspromenader, Nightwalkers,  en sorts kollektiv forskning och en lekfull metod för att kritiskt engagera stadsmiljön och dess förvandlingsprocesser.

Efter att ha arbetat med både Oslo och Umeå som platser för sin stadsforskning bidrar Rakett till utställningen Communitas med en serie affischer vilka utvecklats tillsammans med den grafiska designern Jaan Evart, för att uttrycka idéer som rör det offentliga rummet. Rakett samarbetar med Expodium (representerad av Bart Witte och Nikos Doulos) i uppbyggandet av evenemanget som, i teori och praktik, handlar om att utarbeta modeller för att förhålla sig till staden som berättelse. För Expodiums del, att översätta och tillämpa kunskap som kommer ur olika sociala sammanhang är en föränderlig serie av abstraktioner - en process som går ut på försök och misstag.

Efter samtalet inbjuder Expodium dig att följa med på en undersökande kvällspromenad i staden Umeå:
NIGHTWALKERS_UMEÅ # 01: The City and Its Double

 


Arrangör: Bildmuseet
Kontaktperson: Bildmuseet
Telefon: 090-786 7400
Webbsida
Evenemangstyp: Föreläsning
Lägg till i din kalender