John Keane: Monitory Democracy

Datum: 2013-01-30
Tid: 10.00 - 12.00
Plats: Naturvetarhuset, N 430
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten

Den 30 januari 2013 kommer professor John Keane till Umeå universitet för att tala om tendenser i granskningssamhället ur ett demokratiperspektiv. Keane har utvecklat och använder begreppet ’monitory democracy’ för att synliggöra hur demokratin förändrats genom olika granskningsinstitutioner i och utanför den offentliga sektorn. I sin första föreläsning utvecklar Keane sina tankar om monitory democracy (10.00–12.00).

Den andra föreläsningen handlar om hur demokratin förändras i grön riktning där också granskningsinstitutionernas betydelse uppmärksammas (13.00–15.00).

John Keane är Professor i statsvetenskap (politics) vid University of Sydney och vid Wissenschaftszentrum Berlin (WZB). Han är också föreståndare för Institute for Democracy and Human Rights (IDHR). Läs mer om John Keane på http://johnkeane.net

Monitory Democracy

This lecture proposes a fundamental revision of the way we think about democracy in our times. The bold claim is that, from roughly the mid-twentieth century, we have been living through an historic sea change, one that is taking us from the old world of representative democracy towards a form of monitory democracy defined by the multiplication and dispersal of many different power-monitoring and power-contesting mechanisms, both within the ‘domestic’ fields of government and civil society and beyond, in cross-border settings that were once dominated by empires, states and business organisations. Questions are raised about the causes and causers of this new historical form of democracy, its advantages and disadvantages, and why it has fundamental implications for how we think and practice democracy in the coming decades.

Föreläsare: Professor John Keane
Arrangör: Centrum för utvärderingsforskning (UCER), statsvetenskap och sociologi
Kontaktperson: Anders Hanberger
Telefon: 090-786 65 98
http://www.edusci.umu.se/om-institutionen/avdelningar/centrum-for-utvarderingsforskning/
Evenemangstyp: Föreläsning
Lägg till i din kalender