Arktis i förändring

Datum: 2018-04-22
Tid: 14.00 - 15.00
Plats: Bildmuseet
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Arktis i förändring - tinande palsa, bubblande vattendrag
Föreläsning av Reiner Giesler, professor i terrester ekologi vid Umeå universitet. Föreläsningen är en del av programverksamheten i anslutning till John Akomfrahs filminstallation Purple. Fri entré.

Den arktiska naturen kommer med stor sannolikhet att spela en nyckelroll för jordens framtida klimat. I den frusna mark som tinar när temperaturen stiger finns nästan dubbelt så mycket kol som i dagens atmosfär. Skulle detta kol i form av gammalt växtmaterial börja brytas ner och frigöras som växthusgaser så kan det förstärka den pågående klimatförändringen. Såväl den arktiska tundran och dess sjöar och vattendrag utgör källor till växthusgaser som koldioxid och metan.

Forskaren Reiner Giesler ser tydliga tecken på hur de arktiska miljöerna har börjat förändras. Permafrosten, de ständigt frusna jordarna, har börjat tina. I Abisko i norra Sverige är den redan mindre utbredd, vilket syns tydligt på de tidigare konstant frusna palsmyrarna. Många av dem har sjunkit ihop till sumpiga vattensamlingar.

Reiner Giesler är professor i terrester ekologi vid Umeå universitet, och knuten till Climate Impacts Research Centre (CIRC) i Abisko. Han forskar om klimatförändringens effekter i arktiska miljöer. Det kan till exempel handla om hur vattendrag bidrar till växthusgaser och om hur samspelet mellan växter och marken de växer på förändras med ökande temperatur. Reiner Giesler arbetar tillsammans med flera andra forskare från Umeå och andra universitet i världen för att bättre kunna förutsäga hur våra arktiska miljöer kommer att förändras i ett varmare klimat.


Arrangör: Bildmuseet
Kontaktperson: Mattias Andersson
Telefon: 090786 7400
Evenemangstyp: Föreläsning
Lägg till i din kalender