Humlab HITS: Runda-bordssamtal om forskningsetik i forskning inom digitala praktiker och forskning som bedrivs i internetmiljöer

Datum: 2018-03-15
Tid: 10.15 - 12.00
Plats: Humlab – under Universitetsbiblioteket (UB)
Evenemanget vänder sig till: studenter - anställda

Med avstamp i egna forskningspraktiker kommer samtalet beröra frågor om etiska förhållningssätt och dilemman när forskning bedrivs i internetmiljöer.

Samtalet kommer även beröra det dagsaktuella förslaget att skärpa etikkraven som till exempel inbegriper att studentundantaget helt tas bort från kandidatnivå. Om förslaget går igenom vilka följder får i så fall en sådan förändring för forskning om digitala praktiker
 och forskning som bedrivs i internetmiljöer?

 

Eva Svedmark, Lektor i informatik samt Föreståndare vid Universitetspedagogik och lärandestöd.
Är en del av forskargruppen FemTech och forskar på sociala medier, dess materialitet
samt hur nätverk av människor och teknik formas, omformas och ges mening. Har skrivit en avhandling med fokus på normbrytande delningar
i sociala medier och dess implikation på teknik, makt och etik.

Coppélie Cocq, docent i Samiska Studier och i Nordisk
folkloristik.

Forskar om användning av digitala medier och digitala praktiker i urfolks- och minoritetsgrupper. Har skrivit bl.a. om digital forskning med ”small data” och etiska överväganden i forskning med mindre grupper.

Evelina Liliequist, doktorand i etnologi, digital humaniora.
Forskar om hbtq-personers meningsskapande i relation till sociala medier, identitet och plats i norra Sverige.
 

Föreläsare: Eva Svedmark, m fl
Arrangör: Humlab
Kontaktperson: Evelina Liliequist
Läs mer om Humlab
Evenemangstyp: Seminarieserie
Lägg till i din kalender