Infomöte för utlysningen Social innovation mot segregation

Datum: 2017-08-30
Tid: 11.00 - 14.00
Plats: Sliperiet
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Har du nya idéer kring hur segregationen i samhället kan brytas? Vill du tillsammans med andra aktörer testa och utveckla sociala innovationer i verklig miljö? Välkommen på informationsmöte om finansiering inom området.
Mötet inleds med information om utlysningen, därefter får du möjlighet att ställa frågor på plats och förstå hur du på bästa sätt kan söka finansiering genom utlysningen. För dig som redan har en konkret idé finns det möjlighet att få ett personligt dialogmöte på 20 minuter. Du väljer tid vid ankomst. Ange gärna när du anmäler dig till eventet att du önskar ha ett personligt dialogmöte.

Program
11.00 Informationsmöte
12.00 Vi bjuder på enkel lunchmacka
12.30 Dialogmöten

Om utlysningen
Med utlysningen vill vi finansiera innovationslabb som kan öka inkluderingen och bryta utanförskapet, och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle.
Innovationslabbet ska ha fokus på ett eller flera av följande utmaningar i socialt utsatta områden:
- Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor
- Lyfta skolorna och elevernas resultat
- Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
- Bekämpa brottsligheten
 


Arrangör: Vinnova
Kontaktperson: Anna Sandström Emmelin
Läs mer och anmäl dig här!
Evenemangstyp: Övrigt
Lägg till i din kalender