Till umu.se

Nyheter från Umeå universitet

Umeåforskare får 1 475 000 kronor vardera från Vetenskapsrådet

2016-12-09
I onsdags meddelade Vetenskapsrådet att Maréne Landström och Magnus Evander får 1 475 000 kronor vardera i så kallade proof-of-concept-anslag. Syftet med forskningsanslagen på ett år är enligt VR att ”överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området liv...

Kan ett protein-baserat transportsystem i bakterier bli botemedel mot infektioner?

2016-12-09
Ummehan Avican visar att ett av substraten i ett proteinbaserat transportsystem krävs för infektion av den livsmedelsburna patogenen Y. pseudotuberculosis. Hon försvarar sina resultat fredagen den 16 december vid Umeå universitet.

Framtidens arkitekter arbetar med hållbar arkitektur och sociala projekt

2016-12-09
Umeå universitets nya masterprogram i arkitektur och stadsbyggnad har fokus på social och ekologisk hållbarhet och en utforskande, experimentell profil med lärare från hela världen.

Är kritiskt tänkande eftersträvansvärt i historieklassrummet?

2016-12-09
I debatten om skola hörs det ofta att elever ska lära sig att tänka kritiskt. Det syns i styrdokumenten, pratas om i lärarrummet och inte minst uppmanas elever att tänka kritiskt. Frågan är vad det innebär att vara kritisk i historieklassrummet. I en ny avhandling av Sergej Ivanov, Umeå universitet,...

Umeågrupp bidrar med forskningsmetod i ledande forskningsmanual

2016-12-09
Lucia Mincheva-Nilssons forskargrupp vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Enheten för klinisk immunologi, har i den senaste versionen av handboken Current Protocols in Immunology bidragit med ett kapitel om deras metoder för exosomforskning. I och med att den inkluderas i manualen anses grupp...

SVT: Nytt kunskapsprov en väg in för utländska läkare

2016-12-09
SVT Västerbotten berättar i ett nyhetsinslag om kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES. Provet arrangeras av läkarprogrammet vid Umeå universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. När den andra och praktiska delen av provet genomfördes för första gången i onsdags deltog åtta personer.

Hjärnforskare med Nobelmedalj på besök

2016-12-08
Den norska professorn Edvard Moser tilldelades tillsammans med May-Britt Moser 2014 års Nobelpris i fysiologi eller medicin för den stora upptäckt de har gjort om hjärnans positioneringssystem. På torsdagen besökte Edvard Moser Campus Umeå för att knyta kontakter och sprida kunskap.

33 miljoner kronor till yngre forskare

2016-12-08
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka framstående yngre forskare som ska tilldelas konsolideringsbidrag. Av totalt 20 beviljade bidrag går tre till Umeå universitet.

Origo: Kreativ matte ger bättre resultat

2016-12-08
Kreativitet lönar sig! Mathias Norqvist har i sitt avhandlingsarbete studerat 300 elevers tankegångar när de löser matematiska problem. Läs en artikel i Origo, Lärarförbundets tidning för naturvetenskap, teknik och matematik.

P4 Norrbotten: Lavskrikan kan vara borta om 50 år

2016-12-08
Norrbottens landskapsdjur lavskrikan, men även andra fåglar i Norrbotten riskerar att försvinna om 50 år. Anledningen är klimatförändringarna i världen. Professor Christer Nilsson berättar om vilka konsekvenser varmare klimat kan ge i ett radioinslag (2:37 min)

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Michael Nordvall
2008-09-26

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Allmän information

Kommunikationsenheten

Infocenter Universum

Umeå universitets växel:

090-786 50 00

Kommunikationschef

Gunilla Stendahl
090-786 51 82
070-500 79 74

Presskontakt

Mattias Mitz
press@umu.se
090-786 50 89

Webbredaktör

Michael Nordvall
090-786 58 71
070-666 83 14

Kommunikationsenheten

Samverkanshuset, plan 4,
Universitetstorget 4

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar