Pressmeddelanden från Umeå universitet

Aktuell rymdforskning presenteras på konferens i Umeå

[2016-03-14] Tyngdlöshet, liv i rymden och nya satellitdata om solens och jordens stormande magnetfält. Det är några av temana när rymdforskare från hela landet den 16-17 mars samlas till konferens i Umeå.

– Konferensen är en viktig mötesplats för alla som arbetar med rymdforskning i Sverige, säger Maria Hamrin, docent i rymdfysik vid Umeå universitet och en av arrangörerna av konferensen. Den vetenskapliga bredden stor och forskningsprojekten är ofta internationella.

Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp, SRS, är en sammanslutning av aktiva rymdforskare och rymdtekniker i Sverige. SRS håller varje år en konferens och i år står forskare vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå för arrangemanget. Drygt 70 forskare deltar i konferensen.

På konferensen presenteras aktuella forskningsresultat, bland annat data från NASA:s satellit MMS som sändes upp 2015.  Data från MMS satellitens instrument ska bland annat hjälpa forskarna förstå ”reconnection”, en process som spelar stor roll för hur solens magnetfält växelverkar med jordens. Denna växelverkan kan orsaka stormar i ”rymdvädret” som påverkar till exempel elektronisk utrustning.

Anders Eklund, professor i medicinsk teknik vid Umeå universitet, presenterar forskning om hur tryckbalansen mellan ögat och hjärnan förändras i tyngdlöshet vilket skapar problem med synen för astronauter. I ett seminarium där Natuschka Lee, astrobiolog vid Umeå universitet, medverkar diskuteras frågor om livets utveckling och vår hållbara framtid i universum. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet visar hur ny satellitteknik kan användas för att skapa tredimensionella bilder av jorden och uppskatta skogsresurser.

Under konferensen presenteras också Umeå Lunar Venture, ett nystartat projekt där studenter i teknisk fysik och forskare ska utveckla instrument för att mäta det elektriska fältet på månen. Mätinstrumentet planeras att skickas upp med en raket i november 2017 och projektet sker i samarbete med bland annat Space Science Sweden och PT Scientists.

Medier är välkomna att besöka konferensen.

Tid: 16-17 mars.
Plats: P-O Bäckströms sal, Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå Universitet

Läs hela konferensprogrammet

Läs mer om Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp

För mer information, kontakta gärna:

Maria Hamrin, docent i rymdfysik, Institutionen för fysik, Umeå universitet
Telefon: 090-786 60 36
E-post: maria.hamrin@umu.se

Anders Eklund, professor i medicinsk teknik, Institutionenför strålningsvetenskaper, Umeå universitet
Telefon: 090-785 40 24
E-post: anders.eklund@umu.se

Håkan Olsson, professor i skoglig fjärranalys, Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges Lantbruksuniversitet
Telefon: 090-786 83 76
E-post: hakan.olsson@slu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid264843


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet