Alice Bah Kunke på soligt besök

[2017-03-10] I strålande solsken besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke Umeå universitet på fredag eftermiddag i samiska veckan. Hennes raka besked till universitetet var: Fortsätt!

Alice Bah Kunke (MP) som i regeringen har ansvar för samiska frågor mötte bland andra Umeå universitets rektor Hans Adolfsson, vicerektor Heidi Hansson och Lärarhögskolans rektor Maria Löfgren.

Ministern fick information om universitetets utbildning i samiska och meänkieli. Hon fick även veta att Umeå universitet önskar ändringar i examensförordningen så att man ska kunna börja utbilda även grundlärare och förskollärare i samiska. Det är en fråga som sorterar under utbildningsdepartementet och där kultur- och demokratiministern därför inte ville föregripa något besked.

En påtagligt nöjd Alice Bah Kunke kunde konstatera att universitetet har en viktig roll i att trygga och utveckla den samiska kulturen och att revitalisera de samiska språken.

– Akademin har stor betydelse. Det är här kunskapen och expertisen finns och den måste vi lyssna till när vi utformar politiken, sade Alice Bah Kunke.

Till videointervju med Alice Bah Kunke.

Bild: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke välkomnas av Umeå universitets rektor Hans Adolfsson. Foto: Mattias Pettersson.

Pressbild att ladda ned

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid280278


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet