Till umu.se

Årets bidrag till forskningsinfrastruktur från Vetenskapsrådet

[2015-12-18] Vetenskapsrådet har beviljat Umeå universitet totalt drygt tre miljoner kronor till forskning som handlar om forskningens infrastruktur. Bidragen går till tre forskare vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Under 2015 utlyste Vetenskapsrådet bidrag för nationella och internationella infrastrukturer samt samordnings- och driftsbidrag för individbaserade databaser inom medicin och samhällsvetenskap. Utlysningarna riktade sig främst till redan existerande infrastrukturer som fick möjlighet att söka medel för fortsatt verksamhet.

Vid Umeå universitet har följande beviljats bidrag:

Projekttitel: Totalt beviljat Dnr/Reg
Jonas Edlund, Sociologiska institutionen Värderingsförändringar i jämförande perspektiv: The international Social Survey Program 2016–1017

 
1 600 000

 
2015-06017
Mikael Hjerm, Sociologiska institutionen Cosolidation of SWEEP-Swedish Survey Program

 

750 000

2015-06004
Elisabeth Engberg, Enheten för demografi och åldrandeforskning (Cedar) SwedPop: Svenska befolkningsdatabaser för forskning 750 000 2015-05987

Redaktör: Eva Stoianov

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid261137


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se