Pressmeddelanden från Umeå universitet

Arktiskt forum på Sliperiet 12 december

[2017-11-24] Det arktiska forskningscentret vid Umeå universitet, Arcum, fyller fem år. Det markeras med ett Arktiskt forum, Umeå Arctic Forum 2017, tisdag 12 december på Sliperiet, Konstnärligt campus i Umeå.

– Med sina mer än trehundra arktiska forskare är Umeå universitet ett av de största universiteten i den arktiska regionen, säger Arcums föreståndare professor Peter Sköld.

Det arktiska forumet blir en heldag med olika frågeställningar med arktisk anknytning, som naturresurser, regional utveckling och klimatförändringar. Bland andra Sveriges nye Arktis-ambassadör Björn Lyrvall medverkar.

Det arktiska forumet kan också ses som ett slags final för 2017 års arktiska tema vid Umeå universitet. Det arktiska perspektivet kommer dock att leva vidare även framöver på universitetet.

– Arktisk forskning har fått ett enormt genomslag på Umeå universitet och den satsning som görs är långsiktig, säger Peter Sköld.

Det arktiska forumet hålls delvis på engelska. Alla är välkomna men deltagande ska anmälas senast 30 november till gabriella.nordin@umu.se.

Till programmet

För mer information, kontakta gärna

Gabriella Nordin
Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)
Telefon: 090-786 56 44
E-post: gabriella.nordin@umu.se

Foto: Johan Gunséus

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid288438


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet