Pressmeddelanden från Umeå universitet

Arktiskt hederspris till
Alaska och Grönland

[2017-06-11] Ann Fienup-Riordan från Alaska och Carl Christian Olsen Puju från Grönland vinner det arktiska hederspriset 2017. Priset delas ut vart tredje år.

Ann Fienup-RiordanAnn Fienup-Riordan är kulturantropolog och sedan 1973 verksam i Alaska där hon bedriver forskning och utbildning. Hon har bland annat utvecklat metoder för hur forskare kan samarbeta med och understödja lokalsamhället i forskningsprocessen.

Ann Fienup-Riordan har skrivit över 20 böcker och hon har även fått erkännande för sitt arbete av Alaskas federation av urbefolkningar.

Carl Christian Olsen PujuCarl Christian Olsen Puju är lingvist med inriktning inuitiska språk. Han har sedan 1968 forskat om inuitspråk och är idag direktör för Grönlands språksekretariat samt ordförande för Grönlands ortsnamnsmyndighet och för språkkommisionen inom Inuit Circumpolar Council.

Han är direktör för Grönlands språksekretariat och har sedan 1968 forskat om inuitspråk. Han är ordförande för Grönlands ortsnamnsmyndighet och för språkkommissionen inom Inuit Circumpolar Council.

Carl Christian Olsen Puju har studerat och forskat i Danmark, Norge och USA, och han var en av grundarna av Grönlands eget universitet.

Det internationella arktiska hederspriset IASSA Award delas ut vid den arktiska forskningskonferensen ICASS IX, 9th International Congress of Arctic Social Sciences, som pågår 8-12 juni i Umeå.

Pressbild på Ann Fienup-Riordan för fri publicering. Foto: Simon Öhman Jönsson.

Pressbild på Carl Christian Olsen Puju för fri publicering. Foto: Simon Öhman Jönsson.

För mer information, kontakta


Peter Sköld
Föreståndare Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)
Telefon: 090-786 63 47
E-post: peter.skold@umu.se

Pressjour
Umeå universitet
Telefon: 090-786 50 89
E-post: press@umu.se

Ola Nilsson
Kommunikatör Umeå universitet
Telefon: 090-786 69 82
E-post: ola.nilsson@umu.se

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid283247


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet