Bygge av ny Arktisk radar för rymdforskning får klartecken

[2017-06-16] Rymdforskare vid Institutionen för fysik har länge sett fram emot detta besked om ersättningsradarn EISCAT_3D till EISCAT, då man förlorat den tidigare 930 MHz bandbredden totalt till mobiltelefoni.

Radarn EISCAT_3D är ett viktigt instrument för studier av norrsken, atmosfären, stoft och rymdskrot. Även HPC2N är aktivt med i planering av de enorma dataflöden och lagring av data när radar väl är i gång om ett antal år.

Läs mer om nyheten i två pressmeddelanden:

Vetenskapsrådet

Nya möjligheter för rymdforskningen

EISCAT Scientific Association

EISCAT_3D, the new Arctic radar for space weather research gets go-ahead for construction

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid283436


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet