Draknästet 2017

[2017-12-22] Sista terminens studenter i kursen Socialpedagogik har högtidligen ”grillats” i draknästet. Studenterna pitchade sina framtidsinriktade sociala innovationsförslag för erfarna företrädare från fältet. Denna gång bidrog drakar från Handelshögskolan, Uminova Holding, Externa relationer (universitetet), Samordningsförbundet och flera representanter från Coompanion. De gav värdefulla synpunkter på hur studenterna kunde utveckla sina projektarbeten inom ramen för utbildningen men också vilket stöd de kan få för sina projekt efter att de tagit examen.

Studenternas arbeten höll hög klass och fokuserade innovativa och kreativa lösningar på nya och gamla samhällsproblem. Men det handlar inte bara som utbildningsarbeten. Nytänkandet och idéerna kommer att följa med dem in i yrkeslivet i olika former. Dagens samhälle behöver yrkesverksamma socialarbetare som i högre grad kan verka som organisatörer och entreprenörer och som är förberedda och beredda att hitta alternativa lösningar när de konventionella insatserna inte räcker till.

Redaktör: Ellinor Gustafsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid289188


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet