Ett historiskt möte: Protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918

[2018-02-09] Vaartoe - Centrum för samisk forskning, ger ut en ny bok i samband med hundraårsjubileet av samernas landsmöte i Östersund 1918. Boken lanserades under Staare 2018.

Den 5 februari 1918 öppnades det första samiska landsmötet i Sverige i Östersund, nästan på dagen ett år efter det allra första samiska landsmötet i Norge. Mötet hade stor betydelse i sin samtid, och är en av de mer betydelsefulla historiska händelserna i modern samisk historia i Sverige. Anordnandet av ett landsmöte var det mest påtagliga uttrycket för en ny våg av samisk politisk mobilisering där samerna nu för första gången direkt lyckades påverka den svenska samepolitiken.

Protokollet från landsmötet, som trycktes 1918, innehåller ett mycket detaljerat diskussionsprotokoll från debatterna samt en fullständig återgivning av två av de tre huvudtal som hölls under landsmötesdagarna. Protokollets omfattning och detaljrikedom gör det till en fantastisk och unik källa till samisk historia i början av 1900-talet, en källa som ger en ögonblicksbild av framträdande samiska aktivister vid denna tid, av de stora frågorna som samerna diskuterade, samt av den svenska samepolitiken. Dessutom framträder ett stort antal individer som i större eller mindre utsträckning deltog i diskussionerna under de fem mötesdagarna.

Denna bok innehåller en faksimilutgåva av det fullständiga landsmötesprotokollet, samt även den inbjudan till landsmötet som gick ut till den samiska befolkningen. Att göra detta unika källmaterial mer lättillgängligt för intresserade läsare är i sig av stor betydelse. Boken innehåller även två artiklar av professor Patrik Lantto, föreståndare vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, som placerar in mötet i en historisk kontext, en kontext som klargör drivkrafterna bakom att mötet arrangerades, dess betydelse, samt samerörelsens utveckling under åren kring landsmötet.

Intervju med Patrik Lantto av Sameradion & SVT Sápmi

Redaktör: Isabelle Brännlund

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290090


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet