Pressmeddelanden från Umeå universitet

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2018

[2018-03-05] Merja Ellefson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2018.

Merja Ellefson Foto: Per Melander

Motivering: "För en mycket professionell lärarroll och för modet att ständigt prova nya undervisnings- och examinationsformer, även på kurser med många studenter".

Merja Ellefson började som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet 2012. Hon disputerade i journalistik vid Stockholms universitet 2008 och har även internationell erfarenhet som lärare.

I Umeå har Ellefson undervisat på alla nivåer från grundkurs- till forskarnivå på såväl campus- som på nätkurser inom ämnena journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har dessutom varit programansvarig för både Programmet för journalistik och Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation.

Merja Ellefson har utvecklat undervisningen genom att utforska de pedagogiska möjligheter som olika digitala kommunikationsformer ger, exempelvis podcasts och loggböcker, samt hur man bäst kan integrera dem i universitetets lärplattform Moodle.

Fokus ligger på att skapa studentaktiva uppgifter som ger studenter praktiska erfarenheter för framtida arbetsuppgifter, vilket hennes studenter också uppskattar. Här kan man också lyfta fram att hon introducerat PeerWise där studenter konstruerar frågor för varandra på lärplattformen.

Det senaste exemplet på Ellefsons utvecklingsarbete är den beviljade PUNKTUM-ansökan 2017 för projektet Lärande genom görande: att identifiera propaganda, native advertising, astroturfing, spin och andra former av alternativa fakta.

Omdömen som tydlig, rättvis och konsekvent gör att Merja Ellefson också framstår som professionell i sin lärarroll. Hon har också under många år varit en uppskattad handledare.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris består av diplom och en prissumma på 30 000 kronor. Priset delas ut vid universitetets vårpromotion 19 maj 2018.

Kontakt:

Merja Ellefson, merja.ellefson@umu.se, tel. 090-786 57 26

Pressbild

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290684


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet