Implementering av test-baserat lärande

[2017-10-05] Institutionen för psykologi gästas 16 oktober av Dr Megan Sumeracki från Rhode Island College och Dr Yana Weinstein från University of Massachusetts, Lowell. De har tillsammans grundat ”The Learning Scientists” som syftar till att överbrygga klyftan mellan forskare och praktiker inom utbildningsvetenskap.

Megan Sumeracki och Yana Weinstein är forskare inom utbildningsvetenskap och har som huvudfokus att omsätta utbildningsvetenskaplig kunskap till faktisk utbildningskontext.

Megan och Yana kommer förutom att hålla ett seminarium vid institutionen för psykologi även att hålla en workshop i Skellefteå för lärare som ingår i ett projekt avseende implementering av test-baserat lärande på en gymnasieskola. Seminariet kommer fokusera på test-baserat lärande och hur experimentella resultat kan omsättas i utbildningskontexter. Läs mer om The Learning ScientistsSeminarium 16 oktober, kl. 15.00 i C104

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid286127


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet