Pressmeddelanden från Umeå universitet

Inspirationsföreläsningar om mötet mellan näver och digital teknik

[2017-10-16] Näver är ett spännande, utmanande och förnyelsebart material, som har fått lite av en mossighetsstämpel. De vill FabLab Umeå och Västerbottens läns Hemslöjdsförening ändra på genom att den 19 och 20 oktober bjuda in allmänheten till två öppna föreläsningar om hur kreativa överlappningar kan skapas mellan traditionellt näverhantverk och digital teknik.

Arrangemanget är en del i en större satsning med syfte att ge nya perspektiv på näver.  Mötet mellan det traditionella och det nya märks i valet av föredragshållare. Karin Lundström är näverslöjdare med gott renommé och stort hantverksmässigt kunnande och före detta hemslöjdskonsulent. Emma Dahlqvist är textildesigner och konstnär utbildad vid Borås textilhögskola. I sitt avgångsarbete från 2015, som bland annat ställdes ut på Liljevalchs vårsalong, använde hon nya tekniker för att omforma näver.

Karin Lundström och Emma Dahlqvist kommer även, i direkt anslutning till föreläsningarna, hålla i workshoppar med cirka 20 specialinbjudna deltagare: volontärer, makers, slöjdare och kreatörer.  Satsningen finansieras av Nordisk Kulturfond och FabCraft.

Program

  • Torsdag 19 oktober, kl. 16.00 – ca 17.00. Föreläsning med Emma Dahlqvist, textildesigner och konstnär. Plats: Café Space, Sliperiet.
  • Fredag 20 oktober, kl. 13.00-ca 14.00. Föreläsning med Karin Lundström, slöjdare. Plats: Café Space, Sliperiet.​

Läs mer om Sliperiet

För information om FabLab Umeå:
Emma Ewadotter
Telefon: 070-233 12 37
E-post: emma.ewadotter@umu.se

Presskontakt:
Eva J:son Lönn, kommunikatör, Sliperiet
Telefon: 0730-64 77 50
E-post: eva.j.lonn@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid286445


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet