Invigning på Humlab med digital humaniora och kultur

[2009-06-15] Landshövding Chris Heister invigde den nya delen av HUMlab vid Umeå universitet genom att med fingerspetsarna ”måla” en blomma på en jätteskärm.

Erica Robles talar om the Crystal Cathedral. Foto: Samuel Bengtson

Vid den välbesökta invigningen samlades nationella och internationella forskare och finansiärer för ett evenemang kring det framväxande fältet digital humaniora och kultur. Rektor Göran Sandberg höll inldeningsanförandet och sa bland annat följande:

– Humlab är en utmärkt och väl frekventerad mötesplats för studenter och forskare, och de kommer från hela världen. Här möts man över ämnes- och fakultetsgränser, här finner man inspiration, förnyelse och förtroende.

Vid evenemanget invigde landshövding Chris Heister den nya delen av Humlab, som bland annat innehåller avancerad display- och interaktionsutrustning, en del av en stor satsning för att stärka forskning i humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet.

Umeå universitet – länets guldgruva

– Humlab är en internationell smältdegel som universitetet ska vara mycket stolt över. Här händer hela tiden nya, innovativa saker. Guldådern i Fäbodliden i all ära, Västerbottens största guldgruva är Umeå universitet, menade landshövding Chris Heister.

Arrangemanget utgjorde också avstamp för arbetet med att utveckla ett nytt Humlab vid Konstnärligt campus: Humlab X.

Galen Brandt vid invigningen av nya HUMlabGalen Brandt från Digital Space Corporation talade om Digital Culture from Silicon Valley to Humlab. Foto: Samuel Bengtson

Bland de medverkande fanns också David Theo Goldberg, University of California, som talade om "The Future of Humanities" och Dan Brändström, f.d. vd för Riksbankens Jubileumsfond, vars föredrag bar titeln "Framåt för humaniora", Erica Robles, postdoktor vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, samt Sven Strömqvist, vicerektor vid Lunds universitet. Ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt från humanistiska fakulteten visades upp.

Poesi och installation

Vid invigningen bjöds det också på poesi/elektroakustisk psykopop med UKON och Njurmännen. Ulf Karl Olov Nilsson, alias UKON, är en av Sveriges mest uppmärksammade konceptuella poeter och han har sina rötter i Umeå. Njurmännen är sedan 1980-talet ett välkänt namn på den svenska musikaliska undergroundscenen, och rör sig i gränstrakterna mellan populärmusik och konst-/installationsmusik.

Vidare framfördes en speciell cupcakeinstallation: 150 cupcakes med motiv från spelet Space Invaders.

Läs mer om nya Humlab: Nya Humlab - en  än starkare kreativ mötesplats

Redaktör: Stefan Lybeck

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid95734


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet