Kombinerar två livsdrömmar

[2012-07-30] Umebandet Deportees verkar älskas av alla – musikentusiaster likväl som slipade branschproffs.
– Jag tror att folk hör och förstår att vår musik är angelägen. Att den handlar om nuet och är skapad av precis rätt anledningar, säger Peder Stenberg, gruppens sångare som lyckats förena rollen som gruppens förgrundsgestalt med en akademisk karriär.

Att det blev musiken verkar närmast oundvikligt. Peder Stenberg beskriver uppväxten i Vindeln, fem mil väster om Umeå, som en perfekt mix av möjligheter och tristess.
Umeå – på en bussresas avstånd – med en musikscen som alltid kokat av jazz, rock, punk, hardcore och pop blev en inspirationskälla och en anledning till att Peder Stenberg, brorsan Anders Stenberg och vännerna mest hängde i replokalen.
– Jag är tacksam för att jag växt upp
i ett litet samhälle, där man själv fick se
 till att saker hände. Det gav nog handlingskraft, säger han.

Timmarna i replokalen blev fler, precis som spelningarna, och 2003 bildades Deportees. Han drömde också om en akademisk karriär, och läste teoretisk filosofi på Umeå universitet. Det fortsatte med sociologi, statsvetenskap och etnologi, och efter tolv terminer och fyra uppsatser fick han en doktorandtjänst.

Två livsdrömmar fick trängas om samma utrymme. Deportees slog igenom på allvar och Peder Stenberg försökte förena ett liv i skivbolagens eleganta sammanträdesrum med en doktorandtjänst på universitetet.

Han talar varmt om den djärvhet som präglar 
ämnet etnologi – att man inte värjer för ovanliga ämnen. Själv har han studerat kulturer som skapas i
 en virtuell värld – främst i onlinerollspelet World of Warcraft – bland annat hur nätverk skapas, vilka drivkrafter som finns, vilka belöningssystem man använder och hur spelarnas meningsskapande ser ut.

Akademi och musik – två skilda världar som ändå har beröringspunkter i hur man fångar ett fenomen och en känsla, hur man ringar in ett område och knäcker koden...

Turné i Sverige och kanske utomlands väntar, och hösten 2013 är det tänkt att nästa skiva ska släppas. Annars funderar Peder Stenberg inte så mycket framåt. Trots att branschen drar i bandet och vill ha dem närmare Stockholm, verkar Deportees stanna i Umeå.
– Många som spelar stannar här, och det är mycket tack vare de människorna och scenen Scharinska med alla klubbar och konserter som Umeå har ett sådant unikt musikliv. Jag är inte så lagd åt kändispartyn. Det är viktigare att behålla fötterna på jorden, att umgås med dem man gillar och att göra den bästa musik man kan!

Peder Stenbergs avhandling har titeln: ”Den allvarsamma leken: Om World of Warcraft och läckaget”. Deportees utsågs i år till årets grupp av P3 Guld och fick en grammis för Årets rock.

Text: Anette Olofsson Foto: Elin Berge

Läs Peder Stenbergs avhandlingDeportees hemsida

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid194556


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet