Till umu.se

Långsiktig och attraktiv praktik med Co-op

[2018-02-07] Den 30 januari samlades studenter från högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik för att lyssna på och träffa elva företag som är sugna på att rekrytera ny och välutbildad personal. I Co-op får de en chans att lära känna varandra närmare.

Co-op, Co-operative education, är en utbildningsmodell som bygger på samarbete mellan utbildning och näringsliv, där teori och praktik kopplas samman genom att studenterna varvar studier med betalda arbetsperioder. Vid Umeå universitet är det studenter från tre högskoleingenjörsprogram som deltar i Co-op: Maskinteknik, Elektronik och datorteknik samt Byggteknik.

Karin Levander, Skanska Sverige AB

De blivande byggnadsingenjörerna uppskattade företagens presentationer under Co-op-dagen. TM konsults vd Anders Franklin, till exempel, fick många skratt när han marknadsförde sitt företag som ”TM från Lycksele, det var väl häftigt?” och som så litet att han kan köpa tårta när alla fyller år. Karin Levander representerade det betydligt större Skanska, och gav studenterna några tips:

- Det är inte bara företagen som ska välja er – ni ska välja arbetsgivare också. Ta referenser på chefen!
- Låt både hjärta och hjärna vara med när ni söker jobb, och stäm av så att företaget lever utifrån sina värderingar så att det inte bara är en ”affisch på väggen”.

Johanna Åhman och Kajsa Pettersson, Peab Region Bygg Norr

Johanna Åhman, personalchef på Peab Region Bygg Norr, deltog också under dagen, och berättade att hon tycker att Co-op är en fin möjlighet att knyta studenter till företaget och ge dem en fördjupad presentation av såväl Peab som byggprocessen. Hon ser fördelar med Co-op framför mer traditionell praktik:

- Co-op är mer långsiktigt och skapar en större attraktivitet kring praktiken.

Johanna Åhmans kollega Kajsa Pettersson, arbetsledare och alumn från Byggteknik, bidrog med ett bra tips till studenter som söker en Co-op-plats:

- Ta vara på chansen, våga fråga, och prova allt du får möjlighet att göra. Med rätt inställning kommer man hur långt som helst! 

De företag som deltar i Co-op för Byggteknik 2018 är:

Balticgruppen AB

NCC Construction Sverige AB

Peab Anläggning AB
Peab Sverige AB
Ramböll Sverige AB

Skanska Sverige AB

Svevia AB

Sweco Structures AB
TM konsult AB

Tyréns AB

WSP Sverige AB

Redaktör: Jessica Larsson Svanlund

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290010


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se