Pressmeddelanden från Umeå universitet

Lärcentra får insyn i universitetets verksamhet

[2017-10-18] I dag, onsdag den 18 oktober, anordnar Umeå universitet en informationsdag för personal vid kommunernas Lärcentra i den norra regionen. 45 representanter finns på plats för att föra en dialog med universitetet, och för att utveckla samarbetet.

– Det här är ett fantastiskt tillfälle för oss vid Umeå universitet att få diskutera gemensamma framtidsfrågor med Lärcentra i regionen och utveckla våra kontaktvägar och samarbetsformer, säger Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet.

Kommunernas Lärcentra är en mötesplats för studier och kompetensutveckling för invånare och näringsliv inom kommunen där drivkraften är det lokala och regionala utvecklingsarbetet.

Hösten 2016 bildades en arbetsgrupp med representanter från flera lärosäten och kommunernas Lärcentra för att utveckla samverkan mellan respektive parter. De lärosäten som ingår i arbetsgruppen är Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Lapplands kommunalförbund, Femkantens vuxenutbildning, Skellefteå kommun och Akademi norr.

Lokalen för evenemanget är Triple Helix där dagen bjuder på ett fullspäckat schema. Syftet är att ge ökad kännedom om universitetets verksamhet och underlätta kontakten mellan lärosätet och Lärcentra.

För mer information, kontakta gärna:
Malin Larsson, rektors samordnare, Umeå universitet
Telefon: 090-786 71 08 
E-post: malin.larsson@umu.se

Text: Markus Välimaa

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid286624


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet