Till umu.se

Pressmeddelanden från Umeå universitet

Lars Lustig i styrelsen för
Universitets- och högskolerådet

[2012-12-20] Regeringen har utsett Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet, till ledamot i styrelsen för Universitets- och högskolerådet, UHR. Den nya myndigheten startar sin verksamhet den 1 januari 2013.

– Det känns stimulerande och ansvarsfullt att få regeringens förtroende att medverka till att bygga upp den nya myndigheten med dess breda, och för såväl studenter och högskolor, viktiga uppdrag, säger Lars Lustig.

Från och med nästa år flyttar verksamheten vid tre centrala myndigheter – Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret – över till två helt nya myndigheter – Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet.

Universitets- och högskolerådet ska bland annat ansvara för tillträdes- och antagningsfrågor, information om svensk högre utbildning, bedömning av utländsk utbildning och information om EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet.

– Den del av myndighetens verksamhet som rör samordnad antagning kommer att finansieras via avgifter från universitet och högskolor. En viktig uppgift för styrelsen blir därför att säkerställa att myndigheten bedriver en kostnadseffektiv verksamhet.

Inledningsvis kommer Universitets- och högskolerådet, med huvudkontoret i Stockholm, att ha 215 anställda. Myndigheten leds av en styrelse, och Ulf Melin, tidigare chef för Internationella programkontoret, har utsetts till generaldirektör.

För mer information, kontakta:

Lars Lustig
Universitetsdirektör vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 97 97, 073-620 50 01
e- mail: lars.lustig@adm.umu.se

Redaktör: Michael Nordvall

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid206202


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se