Lyckat välkomstarrangemang med minimässa för nya studenter

[2017-09-06] Nya psykologistudenter fick möjlighet att möta erfarna studenter och lärare under lättsamma former och få inblick i universitetets, institutionens och studentföreningarnas verksamhet i samband med terminsstartens välkomstarrangemang.

- Studenterna skall redan från början känna att deras åsikter är viktiga och att det är givande att engagera sig i programråd och liknande utanför studierna, säger Jenny Nilsson, studievägledare med ansvar för studentmedverkan.

För tredje gången är hon med och arrangerar välkomstarrangemanget med minimässa. Syftet är att nya studenter, både programstudenter och de som läser fristående kurser, skall känna sig välkomna till universitetet och institutionen och få inblick i universitetets, institutionen och studentföreningarnas verksamhet.

Jenny Nilsson är nöjd med uppslutningen och den goda stämningen.
- Nästan alla programstudenter kom. Kåren, studentföreningarna, studieverkstaden och alla våra profilområden gällande forskning på institutionen var också representerade.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid284944


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet