Maria Fjellfeldt ny doktor i socialt arbete

[2017-06-09] Maria Fjellfeldts avhandling "Choice as governance in community mental health services" har godkänts av betygsnämnden.

Mer information om Marias avhandling hittar du: www.samfak.umu.se/om/aktuellt/nyhetsvisning/valfrihetssystem-i-valfard-kan-skapa-brofrihet-och-ge-mardrommar-.cid282993

Redaktör: William Vestman Malmi

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid283227


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet