Med en skinande röd bil genom staden

[2018-03-08] Den 8 mars uppmärksammas den Internationella kvinnodagen världen över. Docent Elena Lindholm, Umeå universitet, svarar på tre snabba frågor om dess betydelse.

Elena Lindholm

Mot bakgrund av den årliga Kvinnodagen vad skulle du säga är utmärkande i mars 2018? 

– Utan tvekan #metoo. I Sverige sätter upproret verkligen sin prägel på den internationella kvinnodagen i år.

Vad är viktigt för att utvecklingen ska röra sig åt rätt håll?

– Jag tror det är viktigt att inse att hoten mot demokratin som vi ser idag också är ett hot mot kvinnors rättigheter. Det gäller även andra grupper i samhället som inte har en självklar plats i det offentliga rummet och som ständigt får stå upp och försvara sina rättigheter, såsom etniska minoriteter eller HBTQ-personer.

– När högerpopulismens vindar blåser måste vi som tror på demokratiska principer och försvarar människovärdigheten gå samman och försvara dessa grundläggande värden, även om vi kan tycka olika i andra frågor.

Betyder den internationella kvinnodagen något särskilt för dig?

– Den betyder väldigt mycket så klart, eftersom kampen för jämställdhet är en global utmaning som tyvärr ofta hamnar i skymundan, bakom andra frågor. Personligen brukar jag ta min lilla röda bil till tvätten på morgonen varje 8 mars, så den glänser fint när jag kör den genom stan.

Elena Lindholm är docent i spanska med inriktning mot litteraturvetenskap. Hon är biträdande studierektor för spanska, franska, italienska och ryska. Just nu leder hon ett forskningsprojekt om Samhällsmoderligheten i Italien och Spanien: mottagandet och omformuleringen av Ellen Keys idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet i en Sydeuropeisk kontext (1900-1939)

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290754


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet