Pressmeddelanden från Umeå universitet

Närmare fem miljoner till forskning om kolbaserade nanomaterial

[2017-12-06] Statens energimyndighet beviljar fysikprofessor Thomas Wågberg stöd motsvarande 4 926 135 kronor för projekt om design och förståelse av kolbaserade nanomaterial för effektiv produktion och användning av vätgas.

Thomas Wågberg. Foto: Mattias Pettersson

– Det känns väldigt bra! Anslaget ger oss möjlighet att fortsätta forska inom ett mycket viktigt och intressant område, det vill säga hur vi skall ställa om samhället från ett fossilberoende till ett mer hållbart samhälle med mindre påverkan på vårt klimat och på vår miljö, säger Thomas Wågberg, professor på Institutionen för fysik vid Umeå universitet.

Det fyraåriga projektet fokuserar på att med hjälp av olika typer av nanomaterial skapa effektiva katalysmaterial som kan användas både för framställning av vätgas från vatten och solljus men även för effektiv användning av vätgas i exempelvis bränsleceller. Bränsleceller används bland annat i vätgasbilar vilket ger en nollemission av koldioxid.

Om anslaget

Statens energimyndighet beviljar forskningsmedel för genomförande av projektet Design och förståelse av kolbaserade nanomaterial för effektiv produktion och användning av vätgas under tiden 2018-01-01 – 2021-12-31.

Energimyndighetens hemsida

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Wågberg, Institutionen för fysik vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 5993
E-post: thomas.wagberg@umu.se

Pressbild för nedladdning: Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid288714


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet