Till umu.se

Nätverket för Europaforskning:
Vart är EU på väg?

[2017-03-23] Måndag–tisdag 27–28 mars träffas Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) i Umeå för sin årliga konferens. En akademisk konferens – som på måndag också bjuder in till en öppen paneldiskussion under rubriken "Demokrati, EU, Brexit och populism".
Panelsamtalet direktsänds via Bambuser (se nedan).

– Syftet med konferensen är att forskare som ägnar sig år Europafrågor på ett eller annat sätt ska samlas och diskutera aktuella forskningsfrågor, berättar Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet och tillsammans med professor Torbjörn Bergman arrangör för konferensen The EU, Brexit and the "Tsunami" of Populism.

– Såsom sig bör inom akademin så presenteras och diskuteras olika former av forskningsprojekt, men vi har också ett mer tematiskt inslag. I år är det naturligt att vi diskuterar de breda integrationspolitiska frågorna kring vart EU är på väg. För oss är det också viktigt att föra ut den akademiska diskussionen till en allmänhet och därför har vi ett öppet arrangemang under måndagseftermiddagen som samlar viktiga aktörer i den Europapolitiska debatten. Paneldiskussion i Väven 27/3 kl 16–18:
Demokrati, EU, Brexit och populism

Vad ser du mest fram emot under konferensen?

– Jag ser fram emot att lyssna på huvudtalaren Christopher Bickerton, från Cambridge, Storbritannien, som kommer att tala om teorier kring EU:s utveckling. Men jag ser också fram emot samtalet under den öppna sessionen, samt givetvis att träffa kollegor från hela landet.

Många av de senaste årens politiska händelser har kommit som överraskningar, för många. Hur kan statsvetare bidra till allas vår omvärldsbevakning?

– Jag skrev nyligen en krönika på det temat på forskarbloggen där det går att läsa ett mer utförligt resonemang:Forskarbloggen 2017-02-20: "Politikens seismologi"

– Men generellt kan sägas att samhällsvetare är ganska bra att peka på olika former av förändringstryck, politiska paradoxer, analysera maktrelationer och politiskt beteende med mera. Det betyder dock inte att vi alltid kan förutse dramatiska politiska förändringar då dessa ofta beror på så enormt många faktorer. En annan roll, som blir allt viktigare i en polariserad politisk diskussion, är att vi är duktiga på att ifrågasätta etablerade ”sanningar” peka på andra perspektiv, visa på nyanser och kanske omkullkasta myter. Detta ligger i en samhällsvetares genuppsättning.

Panelsamtalet sänds direkt på: bambuser.com/channel/UmeaUniversitet

Redaktör: Michael Nordvall

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid280799


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se