Pressmeddelanden från Umeå universitet

Ny bok: Brännpunkt Norrland

[2017-05-22] Redan i slutet av 1800-talet när skogen och malmen utgjorde de främsta tillgångarna i Sveriges omvandling reagerade intellektuella och författare mot att Norrland inte behandlades bättre än en koloni. I en ny bok med etnologen Bo Nilsson och litteraturvetaren Anders Öhman, båda Umeå universitet, som redaktörer, ställs frågan: vilken är synen på Norrland idag?

Den senaste tiden har landsbygdsfrågor blivit mer aktuella än på länge. I olika medier görs inslag om skillnader mellan olika regioner i Sverige och där stora delar av landsbygden framstår som drabbad och utsatt. 

Betraktas Norrland i första hand som en råvaru­bod för den svenska nationen och i övrigt som en belastning för skattebetalarna? Hur ser norrlänningarna på sig själva och Norrland? På vilka sätt kan Norrland förstås som en brännpunkt för vidare samhällsfrågor?

Medverkande: Alf Arvidsson, Ove Grape, Anne Heith, S­usanne Holst, Angelika Sjöstedt Landén, Marianne Liliequist, K­arin Ljuslinder, Anna Sofia Lundgren, Eva J:son Lönn, Bo Nilsson, A­sbjörg W­estum och Anders Öhman

Kontakt:

Bo Nilsson, bo.nilsson@umu.se, tel. +46 90 786 99 62
Anders Öhman, anders.ohman@umu.se, tel. +46 90 786 65 80

Läs mer

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid282751


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet