Pressmeddelanden från Umeå universitet

Ny bok: Early Language Learning – Complexity and Mixed Methods

[2017-09-18] Detta är den första samlingen av forskningsstudier som utreder potentialen med att mixa olika metoder vid inlärning av främmande eller andraspråk hos barn. Boken samlar nya studier som gjorts i Kamerun, Kina, Kroatien, Etiopien, Frankrike, Tyskland, Italien, Kenya, Mexiko, Slovenien, Spanien, Sverige, Tanzania och Storbritannien. Redaktörer för antologin är språkforskarna Janet Enever och Eva Lindgren, Umeå universitet.

Se filmpresentation nedan av boken Early Language Learning – Complexity and Mixed Methods med Janet Enever och Eva Lindgren.

Läs mer på multilingual-matters.com

Kontakt:

Eva Lindgreneva.lindgren@umu.se, tel: 090-786 95 84

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid285353


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet