Pressmeddelanden från Umeå universitet

Ny bok: ”Encyclopedia of the Barents Region”

[2016-10-21] I ett nytt uppslagsverk kallat ”Encyclopedia of the Barents Region” presenteras omfattande kunskap om historia, ekonomi och kultur i Barentsregionen. Encyklopedin är ett internationellt vetenskapligt projekt med deltagare från framförallt Norge, Sverige, Finland och Ryssland. En rad forskare vid Umeå universitet har medverkat som artikelförfattare och utgör tillsammans med huvudredaktören Mats-Olov Olsson och två av de biträdande redaktörerna, Fredrick Backman och Björn Norlin Umeå universitets bidrag till bokverket. Bokens förord är skrivet av Thorvald Stoltenberg och Michail Gorbatjov.

Barentsregionen är ett gränsöverskridande område som inkluderar de nordligaste länen i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Det grundades 1993 för att stimulera samarbete över nationsgränserna i de norra delarna av Europa.

Encyclopedia of Barents Region innehåller 415 artiklar om historia, kultur och ekonomi, samt bakgrunden till inrättandet av Barentsregionen. Artiklarna granskar även de kulturella, socioekonomiska och politiska förutsättningarna för en fortsatt och intensifierad gränsöverskridande samverkan mellan människor som lever i dessa glesbefolkade områden i norra Europa.

Alla tretton medlemsregioner som deltar i Barents-samarbetet presenteras i artiklar som beskriver deras historia och utveckling illustrerade med fotografier och kartor. Ett viktigt syfte med encyklopedin är att koppla samman det förflutna med den nuvarande utvecklingen i regionen, och därigenom fylla en lucka av europeisk historia och förhoppningsvis främja intresse i omvärlden för ett område med spektakulär natur och rik variation av etniska grupper och kulturer.

Omkring 300 författare, främst akademiker som bor och arbetar i barentsregionen, har bidragit med artiklar i encyklopedin. Tillsammans med läroboken The Barents Region. A Transnational History of Subarctic Northern Europe, publicerad 2015, presenterar encyklopedin fakta i ett brett spektrum av ämnen som bör tilltala inte bara experter inom den akademiska världen utan även regeringskanslier, studenter och allmänhet.

Kontakt:

Björn Norlin, bjorn.norlin@umu.se, tel. +46 90 786 96 29

Läs mer

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid274946


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet