Ny kompletteringsutbildning för personer med utländsk högskoleexamen

[2018-02-21] I höst startar vid institutionen för socialt arbete en kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete.

Utbildningen vänder sig till personer som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap, till exempel en universitetsexamen i psykologi, sociologi eller pedagogik med inriktning mot socialt arbete. Utbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) som läses tillsammans med den reguljära utbildningen för socionomer, dock görs inte alla moment.

Utbildningen leder fram till en högskoleexamen i socialt arbete. Målet är man efter utbildningen ska ha kunskaper som är relevanta för att kunna arbeta inom socialt arbete i Sverige.

Mer om utbildningen finns att läsa här: http://www.socw.umu.se/kompetensutveckling/

Redaktör: Ellinor Gustafsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290398


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet