Ny kurs om våld i nära relation

[2017-02-27] Till hösten börjar en kurs om våld i nära relation. Det är en fristående 7.5 hp- kurs på avancerad nivå som går på distans och kvartsfart. Kursen vänder sig både till studenter inom det samhälls- och beteendevetenskapliga fältet och till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsende, skolan och myndigheter. Olika typer av ideell verksamhet såsom Kvinno- och Brottsofferjourer är också välkomna.

Kursen Våld i nära relation fokuserar främst, men inte bara, på mäns våld mot kvinnor. Kursen behandlar både teori och praktik när det gäller olika typer av våld, olika förklaringsmodeller till våld samt konsekvenser, förebyggande arbete, stöd, hjälp och bemötande till de som drabbas.

Kursen leds av Maritha Jacobsson (kursansvarig) och Tommy Andersson som är docenter i socialt arbete och verksamma som lektorer vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete. Tillsammans driver de forskningsprojektet ”Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv” som finansieras av Brottsoffermyndigheten.

För Maritha Jacobsson är maktaspekter centralt i hennes forskning och hon har bland annat studerat trovärdighetsbedömningar av kvinnliga och manliga brottsutsatta i våldtäkts- och misshandelsdomar, medling vid brott och tvångsomhändertaganden.

Tommy Andersson var ansvarig forskningsledare för rapporten ”Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa” som år 2014 publicerades av NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid). Tommy Andersson är ledamot i Brottsofferfondens råd och i NCK:s vetenskapliga råd och har främst en viktimologisk/socialpsykologisk inriktning.

Anmälan till kursen öppnar den 15 mars. Du kan läsa mer om- och anmäla dig till kursen här.

Redaktör: Ellinor Gustafsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid279796


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet