Till umu.se

Ny smart teknik utvecklar sinnen

[2017-07-05] Förbättrad säkerhet, men också rikare upplevelser,  står i fokus för Rouien Zarins forskning. Rouien designar prototyper för situationer som kräver både koncentration och koordination, till exempel  under olika former av extremsport.

Rouien Zarin flyttade till Umeå från Kanada för att läsa sin master-utbildning vid Designhögskolan. Foto: Johan Gunséus.

Rouien Zarin studerar sport i relation till teknik och utvecklar konstruktionslösningar för att förbättra upplevelsen under träning. Han har utforskat olika material, sensorer och återkopplingsmekanismer för att hitta det mest passande sättet att uppmärksamma och förmedla information under sportaktiviteter som cykling och skidåkning.

Nya teknikprylar kommer hela tiden, vad är det speciella med din forskning? 

– Det finns ett stort antal uppkopplade bärbara enheter på marknaden, men fortfarande finns behov av att fokusera mer på att skapa en mer meningsfull upplevelse. När vi använder datorer i och nära våra kroppar blir de mer intima. Det ställer krav på att tekniken inte kräver fokus utan snarare erbjuda support.

– För att locka fram goda relationer med tekniken måste vi bättre uppmärksamma de olika situationer där dessa interaktioner kan inträffa. I ”bästa” fall kan teknikprylar ta död på den estetiska upplevelsen under fysisk aktivitet. I värsta  fall ökar de också risken för farliga situationer.

Vad kan din forskning få för betydelse?

– Min forskning visar att själva placeringen av tekniken kan bidra till att på ett säkert sätt utvidga mänskliga sinnen och samtidigt öka medvetenheten om världen omkring oss. Kanske ska vi sluta tänka på mobila tekniker som enheter, och i stället se dem som bärbara ekosystem, det vill säga en konstellation av enheter som kan kopplas samman med andra enheter eller tjänster. Dessa kan givetvis vara individuellt intressanta, men ge ett ännu bättre resultat när de kombineras.

Utdrag ur Tänk nr 1 2017
Text: Gunilla Stendahl
Foto: Johan Gunséus

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid284019


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet